آشنایی با اصطلاحات عکاسی و فیلمبرداری

 
انواع نماها:
1- کلوز آپ چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر 
2- مدیوم شات چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر . 
3- لانگ شات چیست ( یا نمای باز یا نمای دور ) : مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن 
4- نی شات چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی نیز معروف می باشد
5- اکستریم لانگ شات یا بیگ لانگ شات چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.
6- اکستریم کلوز آپ یا بیک کلوز آپ چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .
7- مدیوم لانگ شات یا نمای متوسط چیست ؟ این نما که به نمای تمام قد نیز معروف می باشد و نیز به فول شات هم شهرت دارد میباشد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود. 
8- مدیوم کلوز آپ یا نمای نیم تنه .( تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر )
 
انواع نما ( از لحاظ ارتفاع دوربین نسبت به موضوع )
1: آی لول ( لنز و سوژه هم سطح می باشند)
 
2: اور هد شات ( عمود بر صحنه گرفته می شود)
 
3: لو لول ( نمایی که از پایین بازیگر یا سو ژ ه گرفته می شود)
 
انواع نماها ( نما های حرکتی از لحاظ حرکات دوربین بر محور ثابت.)
1: پان ( تصاویر متحرکی که دوربین بر محور ثابت بصورت افقی از چپ به راست یا با لعکس ( چرخش افقی می گیرد) به آن پان افقی می گویند.


2- پان شلاقی ( ویپ پان) ( سوئیچ پان) به پان دوربین که سریع انجام می گیرد
 
3- پان مروری ( سری پلان) به پان آرام که جزئیات صحنه را کنکاش می کند.
 
4- تیلت ( با چرخش عمودی دوربین ، دوربین بر محور ثابت تصاویر متحرکی بصورت عمودی از بالا به پایین یا با لعکس )
- انواع نماها ( نما های حرکتی با حرکات دوربین به وسیله متحرکی مانند انسا ن یا ارابه یا جرثقیل یا ریل سه پایه چرخدار یا استدی کم)
 
1- نمای دالی ( حرکت دوربین به طرف سوژه . این حرکت را تراک این نیز می گویند. حرکت دوربین از سوژه دور شود، که به آن تراک اوت می گویند.
 
2- تراولینگ ( به تصاویری گفته می شود که دوربین در حال حرکت بصورت افقی میباشد ) ( معمولا حرکت دوربین موازی با صحنه می باشد)
 
3- کرین ( جرثقیل ) وسیله ای است مانند جرثقیل که حرکات از بالا به پایین و با لعکس و حرکت دورانی دارد.
 
4- آرگ ( قوسی ) حرکت دوربین بصورت افقی و به شکل قوسی یا نیم دایره
 
5- بوم ( حرکت دوربین بصورت عمودی و به شکل کمانی می باشد )
 
6- هلی شات ( به تصاویری که توسط دوربین از بالای صحنه بوسیله هلی کوپتر یا هر وسیله پروازی دیگر گرفته شود را هلی شات می گویند )
 
7- نمای مروری عمودی ( روی ارتفاع بوسیله پدستال ) به تصاویری گفته می شود که با حرکت پایه پدستال دوربین ( پایه متحرک  عمودی که دوربین روی آن سوار می شود ) از ارتفاع صحنه یا ارتفاع سوژه گرفته می شود.
 
نکته- برای حرکات دوربین وسیله دیگری بنام پروجیب است که همانند الاکلنگ می باشد و دوربین روی آن سوار می شودو می تواند به بالا و پایین و چپ و راست حرکت کند.
نکته- ( حرکت دادن کرین و دالی و شاریو می تواند هم روی ریل انجام شود و هم بوسیله ی سه پایه یا چهار  پایه ی  چرخدار آنها )
انواع نما های دیگر( سایر نما ها)
 
1: اور شولدر ( نمایی است که از پشت شانه یک بازیگر تصویر بازیگر مقابل یا صحنه مقابل دیده می شود )
2: زوم شامل ، زوم این و زوم بک ( زوم اوت) : به تصویری که دوربین در حالت ثابت بوسیله ی لنر دوربین ، به سوژه نزدیک می شود را زوم این می گویند به تصویری که دوربین ثابت و با حرکت لنر از سوژه دور می شود را زوم بک می گویند.
 
3- نمای واکنشی ( ری اکشن ) به تصویری گفته می شود که عکس العمل بازیگر دیده می شود
4- تک شات ( شات انفرادی ) تصویر یک بازیگر را در قاب داشته باشیم.
 
5- تو شات ( شات دو نفره ) نمایی است که دو بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.
 
6- تری شا ت( شات 3 نفره ) نمایی که سه بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.
 
7- نمای گروهی ( نمایی که تصویر بیش از 3 بازیگر در قاب تصویر داشته باشیم )
 
8- مستر شات یا مستر سین ( معمو لا به نمای لانگ شاتی که تصویر اصلی و کلی است تمام صحنه را نشان می دهد گفته می شود )
 
9- نمای پی اوی ( به نمای از دید بازیگر گفته می شود)
 
10- نمای آرشیوی ( به تصاویری که توسط کارگردان فعلی گرفته نشده و قبلا آن تصاویر گرفته شده و معمولا در آرشیو نگهداری می شوند یا تصاویر قدیمی هستند،گفته می شود.
 
11- نمای اینسرتی ( نمایی است که جزئیات سوژه یا صحنه را نشان می دهد)
 
12- نمای فیکس( نمایی که در آن هیچگونه حرکتی از صحنه و دوربین نباشد ( مانند عکس)
 
13- تصویر فولو ( به تصاویری که واضح نباشد و محو و تار دیده شود را می گویند.)
 
14- نمای فو لو فکوس ( نمای تغییر و ضوح) با توجه به موضوع کار این اتفاق می افتد
 
15- هد آن شات ( به نمایی گفته می شود که در آن بازیگر بطرف دوربین می آید و کل کادر تصویر را می پوشاند و تصویر بسیار تاریک دیده می شود )
 
16- تیل شات ( نمایی است که ابتدا پشت بازیگر در کل کادر تصویر دیده می شود و بعد حرکت بازیگر بطرف مقابل دیده می شود )
 
17- شات و شات مختلف ( نمای یک در میان دو بازیگر در حال گفتگو با هم که به یکباره بازیگر اول دیده می شود و بعد نمای بازیگر دوم ( شات مخالف ) چسبانده می شود )
 
 
1: هدروم ( به فضای بالای سر بازیگر تا بالای کادر تصویر را می گویند )
 
2-راش ( به سلسله پلان هایی که توسط دوربین گرفته شده است و هیچگونه تغییری در آن داده نشده است می گویند)
 
3- نمای بگراند ( به تصویری که پشت سوژه ( موضوع ) جلو قرا گرفته می گویند)
 
4- نمای فور گراند ( به تصویری که جلوی زمینه ی عقبی قرا گرفته می شود )
 
5- فلاش بک ( به نماهایی که در گذشته ی پرسوناژ داستان اتفاق افتاده است می گویند )
 
6- فلاش فو روارد ( به نماهایی که در آینده در ذهنیات پرسوناژ داستان اتفاق خواهد افتاد گفته می شود )
 
7- نمای آن لول ( به تصویری که نسبت به کادر تصویری کج گرفته می شود و به آن نیز (دچ انگل گفته می شود))
 
8- تصویر سو بژکتیو ( به تصاویر ذهنی و تخیلی شخصیت داستان گفته می شود )
 
9- تصویر ا بژ کتیو (  به تصاویر عینی و حقیقی در وقایع داستان گفته می شود )
 
10- جامپ کات ( موقعی که دو نما به یکدیگر چسبانده می شود و در تداومی حرکت تصویر پرش چشم گیری مشهود شود ، به این پرش چشمی جامپ کات می گویند )
 

- افکت های تصویری :
 
( افه - تروکاژ - حقه های تصویری - جلوه های تصویری - ...)
 
برخی از افکت ها عبارتند از :
1: فید این
2: فید اوت
3: دیزالو ( میکس)
4: سوپر ( سوپر ایمپوز )
5: وایپ
6: سولاریزه
7: نگاتیو
8: موزاییکی
9: استروب
10: اسکوپ ( کادر سینمایی )
11: نگاتیو
12: اسلایدی
13: سیاه و سفید
14: کروماکی
15: اسلو موشن
16: فست موشن
17: ریورس
18: امواجی( موجی )
19: کمپرسی
20: چرخشی
21: فلاش زدن
22: عکاسی ( عکس گرفتن )
23: آینه ای
24: سه بعدی
25: ورق زدن
26: تریل
27: مدالیون
28: درمانند
29: فیکس فریم
30: رول