آشنایی با نکات ایمنی موتور دیزل ژنراتور

فردي که از موتور ديزل ژنراتور استفاده مي کند بايد درمورد نحوه کار و ايمني آن نيز اطلاعات داشته باشد. ديزل ژنراتور ها، ساعت هاي طولاني کار مي کنند و نيازمند نگهداري هستند. موتور ديزل ژنراتور از دو نوع ، سيستم خنک کننده مي تواند استفاده کند :
1.سيستم هوا خنک کننده
2. سيستم مايع خنک کننده
موتور ديزل از نوع مايع خنک کننده مقاوم تر از ساير موتور ديزل ها در بازار هستند. موتور ژنراتوري که با سوخت ديزل (گازوئيل) کار مي کند،از تزريق مستقيم سوخت استفاده مي کند; بنابراين نگراني از بابت آتش سوزي مستقيم از موتور وجود ندارد . ذخيره سازي ديزل نسبتا ساده ( خطرناک ) است چون سوختي با کمترين درجه آتش گيري است. عمر ذخيره سازي ديزل از بقيه سوخت ها بيشتر است. ديزل در تمام پمپ بنزين ها در دسترس است و در قوطي يا بشکه محافظت مي شود. هشدارهاي امنيتي براي موتور ديزل ژنراتور تفاوتي با ديگر موتور هاي ديزل ندارد. بايداز قرار دادن ديزل ژنراتور در محيط هاي مرطوب اجتناب شود. ملاحظاتي که بايد براي ايمني ديزل ژنراتورها در نظر گرفته شود نه تنها شامل ايمني خود شما مي باشد بلکه شامل ايمني خود ژنراتور و موتور ژنراتور نيز مي باشد.
تعويض روغن، طول عمر ديزل ژنراتور را افزايش مي دهد. ژنراتور هايي که با رعايت اصول ايمني مناسب بکار گرفته مي شوند به راحتي به مدت 3 سال کار مي کنند. بازرسي تمام قسمت ها بصورت تک تک براي اطمينان از با کيفيت بودن ژنراتور، ضروري است. تميز نگهداشتن ژنراتور مانند جلوگيري از هر نوع نشتي يا خرابي الزامي است. حتي اگر دستگاه کنترل فشار روغن روي ژنراتور نصب شده باشد ، تميز کردن ژنراتور ،قبل از شروع بکار موتور براي جلوگيري از خرابي،بسيار مهم است. قرار دادن موتور ديزل ژنراتور در معرض هواي پاک براي خنک کردن موتور و تازه کردن هواي آن ضروري است. موتور هاي با توان ديزلي با سيستم خنک کننده آبي همراه مي باشند ولي تهويه هم ،به همان ميزان اهميت دارد. سيستم خنک کننده آبي، همراه با تهويه هوا در داخل محفظه مي تواند از بالا رفتن بيش از حد دما جلوگيري کند. دستگاه دمنده هوا هم جهت محافظت ماشين از هرگونه آلودگي صوتي بايد روي موتور نصب شود. فشار بالا مي تواند دينام را از کار بيندازد بنابراين کنترل فشار براي افزايش طول عمر ژنراتور حياتي است.
موتور ژنراتور هايي که با ديزل کار مي کنند نيازمند يک پيش گرمايش قبل از شروع بکار و يک پيش سرمايش قبل از سوخت گيري مي باشند. براي سوخت گيري مجدد بايد ژنراتور خاموش شود تا از آتش سوزي جلوگيري شود.
آشنايي با نکات ايمني ژنراتور ديزلي
اقدامات احتياطي مناسبي بايد در هنگام استفاده از ديزل ژنراتور ها در نظرگرفته شود مانند: استفاده از سيم و کابل هايي که داراي کارآمدي بالايي هستند. از تحميل بار اضافي به ژنراتور ديزلي خودداري شود. خاموش شدن اتوماتيک ديزل ژنراتور در مواقعي که ژنراتور بايد بطور دايمي نصب شود فراموش نشود تا در افزايش فشار ( و جلوگيري از آسيب به موتور يا ژنراتور ) آن را به صورت خود کار خاموش نمايد . حفظ دماي موتور ضروري است. درجه حرارت بالا باعث خاموش شدن يا خراب شدن ژنراتور در هنگام افزايش بيش از حد حرارت مي شود. فشار نامناسب روغن در موتور ژنراتور باعث کارکرد نامناسب ديزل ژنراتور مي شود. براي جلوگيري از خاموش شدن هاي پيش بيني نشده ، مي توان کيت هاي خاموش کننده را استفاده کرد. کيت هاي خاموش کننده، ژنراتور را درمقابل خرابي ها محافظت مي کند و مکانيزم آن را کنترل مي کنند. نگهداري منظم از موتورهاي ديزل ژنراتور ضروري مي باشد مخصوصا برنامه تعويض روغن آن از اهميت خاصي برخوردار است .
زمان سنج مي تواند در جهت افزايش طول عمر ژنراتور بکار گرفته شود. زمان سنج، مدت زمان مصرفي را مشخص مي کند . داشتن دانش مربوط به جنبه هاي الکتريکي يک ويژگي اضافه شده به نيازمنديهاي ايمني در هر موتور مي باشد.استفاده از يک همکار يا تکنسين حرفه اي در هنگام سرويس ژنراتور براي ايمني شخصي نيز ضروري مي باشد. ملاحظاتي هم براي جلوگيري از آتش سوزي در هنگامي که دماي ژنراتور بالا مي رود بايد در نظر گرفته شود. از ريخته شدن روغن بروي زمين بايد براي اجتناب از خطر آتش در نظر گرفته شود. نصب ژنراتور ها بايد در محلي دور از خانه هاي مسکوني باشد ( براي کاهش آلودگي صوتي و هوا در محل سکونت).
در حال حاضر،نيازمندي براي ذخيره سازي برق در صنعت، خانه و محل کار ، که به شبکه برقي متصل مي باشد بسيار مورد نياز است. هر ديزل ژنراتور از روي کيلو وات برقي که توليد مي کند رتبه بندي مي شود. يک خانه يا يک مزرعه ممکن است 22 الي 25 کيلووات برق لازم داشته باشد. در اين مورد، يک موتور ديزل ژنراتور 30 کيلو واتي مناسب خواهد بود. اين موتور ديزل ژنراتور 30 کيلوواتي معمولاً به صورت مطمئن در 25 کيلو وات و با 1800 rpm مدت زمان طولاني کار خواهد کرد. موتور هاي ديزل ژنراتور ،معمولاً تضمين تامين منبع تغذيه بدون قطعي را در همه زمان ها ارايه مي کنند، به خصوص در زمان هايي که شديداً مورد نياز است مانند قطعي برق ناگهاني. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی