اسرار قفسه‌هاي فروشگاهي

خبر خوش براي خرده‌فروش‌ها: بر اساس تحقيقاتي كه به‌تازگي انجام گرفته، شما مي‌توانيد بدون كاهش قيمت‌ها و كاستن از سودِ خود از هر فروش، فروش‌تان را افزايش دهيد. چه‌طور؟
اين‌كه كالاهاي پرفروش را نزديك به هم بچينيد يا اين‌كه با قرار دادنِ كالاهاي مرتبط به هر كالا در كنار يا نزديك به آن، فروشِ آن كالا را افزايش دهيد. دکوراسیون فروشگاه
خرده‌فروش‌ها، سوپرماركت‌ها و هايپرماركت‌ها، مدت‌هاست از تأثيرِ هر كالا بر ميزان فروش ساير كالاها اطلاع دارند، اما تا همين اواخر، كسي از درصد اين تأثير متقابل باخبر نبود. گروهي از محققان روي داده‌هاي فروش چيپس و ماست‌موسير (دو كالايي كه اغلب با هم فروش مي‌روند) در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مطالعاتي انجام دادند. براي اين‌كه بسنجند كه اين دو كالا چقدر روي فروش هم تأثير مي‌گذارند، به مدت دو سال و نيم و در 180 فروشگاه، اين دو كالا را در نقاط مختلف قرار دادند و تعامل آنها را ارزيابي كردند.
وقتي اين دو كالا را به اندازه‌ي يك راهرو (بين قفسه‌ها) به هم نزديك‌تر كردند، متوسط فروش‌شان 0.7 درصد افزايش يافت. و وقتي اين دو كالا را به اندازه‌ي يك راهرو از هم دور كردند، فروش‌شان كاهشي 1.4 درصدي را نشان داد. و هنگامي كه اين دو كالا را در قفسه‌هاي واقع در طرفينِ يك راهرو قرار دادند، به‌طوري كه رو به هم قرار گرفتند، فروشِ هر دو 9.2 درصد افزايش يافت. به گفته محققان، شما مي‌توانيد بدون فروش ويژه و تخفيف‌دار و كاهش سودِ خود، تنها با تغيير محل هر كالا در فضاي سوپرماركت يا هايپرماركتِ خود، فروش آن را افزايش دهيد.
اهميت اين مطالعات در اين است كه به خرده‌فروش‌ها امكان مي‌دهد سود و زيانِ خود را مديريت كنند. اغلب مشاهده مي‌شود كه صاحبان و مديران سوپرماركت‌ها و هايپرماركت‌ها با هر گروه از كالاها بطور مستقل و جداگانه رفتار مي‌كنند، در حالي كه اگر نگاه كلّي به كالاهاي خود داشته باشند، متوجه مي‌شوند كه گاهي كاهش فروشِ گروه خاصي از كالاها به افزايش فروشِ كالاهاي ديگري منجر مي‌شود و اين تعادل در نهايت به سودشان خواهد بود.
از سوي ديگر توجه به اين تعامل ميان گروه‌هاي مختلف كالاها در فضاي فروشگاهي، به بهبود تعامل ميان توليدكننده‌ها و فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي منجر خواهد شد تا در نهايت، افزايش فروش محصولات هم به نفع توليدكننده تمام شود و هم خرده‌فروش به سود مورد نظر خود دست يابد.
البته نزديك كردن كالاهاي مرتبط هميشه به افزايش فروش منجر نمي‌شود. در تحقيقات انجام گرفته، مشخص شد كه نزديك‌تر كردنِ كالاها در فضاي فروشگاه اغلب در مورد كالاهاي شناخته‌شده به افزايش فروش آنها منجر مي‌شود. مشاهده شد كه كالاهاي مرتبط به هم اما ”ناشناخته“، حتي وقتي نزديك به هم چيده مي‌شدند، تغييرات چنداني در ميزان فروش آنها اتفاق نمي‌افتاد!


منبع : www.mays.tamu.edu