اشنایی با بویلر یا دیگ بخار

ديگ بخار دستگاهيست که براي توليد بخار از آن استفاده مي‌شود. اين بخار مي‌تواند براي چرخاندن توربين يا گرم کردن برخي کوره‌ها استفاده شود. در ديگهاي بخاري که در نيروگاهها کار ميکنند به دليل نياز به فشار بالاتر بخار به صورت سوپرهيت (مافوق گرم) است. آب در اين ديگهاي‌بخار از لوله هايي که در ميان شعله هاي مشعل محصور شده‌اند عبور مي‌کند اما در ديگهاي بخار کوچکتر بخار به صورت اشباع خواهد بود و در اين مشعل‌ها شعله در داخل لوله و آب در اطراف لوله قرار دارد.
يک ديگ بخار از قسمت‌هاي مختلفي تشکيل شده که توضيح مختصري در مورد آنها خواهيد ديد:
?? مشعلهاي دوگانه سوز
?? شيشه آب نما: سطح آب داخل ديگ را نشان مي‌دهد
?? مانومتر: فشار ديگ را نشان مي‌دهد
?? تابلو و تجهيزات برقي
?? هشدار دهنده : در صورت بالا رفتن فشار داخل ديگ هنگامي که قسمتي به درستي کار نکند
?? پمپ : در اين ديگها از پمپ با دبي بالا و هد متوسط از نوع حلزوني طبقاتي استفاده مي‌کنند که داراي يک الکترو موتور به عنوان محرک است..
?? دودکش : براي خروج گازهاي سوخته شده در فرايند احتراق
?? زير آب زن : خروجي از ته ديگ براي خروج رسوبات ته‌نشين شده در ته ديگ
?? سنسور حرارتي: از آنجايي که بخار توليدي در حالت اشباع است و دما و فشار همواره متناسبند به‌جاي استفاده از فشارسنج که در فشارهاي بالا مشکل است از سنسورهاي حرارتي استفاده ميکنند با استفاده از اين اصل که هر دما فشار معيني را نشان مي‌دهد.
??? سوپاپ اطمينان : اگر در موارد نادر تمام ايستگاههاي ايمني و همچنين هشدار دهنده‌ها به علت نقص درست کار نکنند در صورت تجاوز فشار از محدوده قانوني خود سوپاپ باز شده و فشار را با خارج کردن قسمتي از بخار داخل ديگ کاهش مي‌دهد.
??? تراپ: واحديست که بخار کندانس شده را جمع‌آوري کرده و به آن تله آب نيز مي‌گويند.