اصول صحیح نورپردازی غرفه ها

اجاره تجهيزات نمايشگاهي- به خاطر داشته باشيد كه قانون "نـور بيشتر، نمايش بهتر" هميشه صدق نميكند. بسياري از كالاها در نـور كم، جذابيت بيشتري پيـدا مي كنند.
سعي نماييد به طور كلي براي غرفه خود، نور ملايم تري انتخاب كنيد.
كوشش كنيد تنها نقاط مورد نظر (براي نمايش كالا يا ارايه خدمات) نوراني تر باشند.
براي راحتي و زيبايي بيشتر سعي شود براي محل نشستن يا راهروها و نقاط ضروري، از نور ملايم استفاده گردد.
همانطور كه نور كافي ومناسب ، فضاي زنده اي براي نمايش كالاهاايجاد مي كند.رنگ هاي باز به محيط آرامش مطلوبي مي بخشند.
توجه داشته باشيد كه رنگ هاي مختلف نور،احساسهاي مختلفي در ذهن بيننده القاء مي كنند.استفاده از رنگ هاي مختلف و متعدد جايز نيست. زيرا، بيننده بيش از آنچه متوجه كالاها شود،در ميان رنگهاي مختلف نورپردازي سرگردان خواهد شد.
سعي نماييد يك يا دو رنگ را به عنوان رنگهاي اصلي انتخاب كنيد و رنگهاي ديگر را به عنوان سايه يا مكمل آنها در نظر بگيريد.
منبع: آريا اکسپو 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی