اصول صحیح نورپردازی غرفه ها

اجاره تجهیزات نمایشگاهی- به خاطر داشته باشید كه قانون "نـور بیشتر، نمایش بهتر" همیشه صدق نمیكند. بسیاری از كالاها در نـور كم، جذابیت بیشتری پیـدا می كنند.
سعی نمایید به طور كلی برای غرفه خود، نور ملایم تری انتخاب كنید.
كوشش كنید تنها نقاط مورد نظر (برای نمایش كالا یا ارایه خدمات) نورانی تر باشند.
برای راحتی و زیبایی بیشتر سعی شود برای محل نشستن یا راهروها و نقاط ضروری، از نور ملایم استفاده گردد.
همانطور كه نور كافی ومناسب ، فضای زنده ای برای نمایش كالاهاایجاد می كند.رنگ های باز به محیط آرامش مطلوبی می بخشند.
توجه داشته باشید كه رنگ های مختلف نور،احساسهای مختلفی در ذهن بیننده القاء می كنند.استفاده از رنگ های مختلف و متعدد جایز نیست. زیرا، بیننده بیش از آنچه متوجه كالاها شود،در میان رنگهای مختلف نورپردازی سرگردان خواهد شد.
سعی نمایید یك یا دو رنگ را به عنوان رنگهای اصلی انتخاب كنید و رنگهای دیگر را به عنوان سایه یا مكمل آنها در نظر بگیرید.
منبع: آریا اکسپو