اعضای غرفه ی نمایشگاهی

بعضی از افراد غرفه از همکاران شما در شرکت هستند و بعضی افراد به صورت موقتی با شما کار می کنند.
افراد شرکت باید در مورد کالا ها و محصولات شرکت اطلاعات مناسب داشته باشند با این وجود به دلیل این که زمان در نمایشگاه محدود است باید افراد فقط اطلاعات مهم را به مشتریان منتقل کنند و باید به افراد غرفه آموزش داده شود تا از قوانین خاصی پیروی کنند و ساعات کاری آن ها مشخص شود.
به علاوه به افرادی که موقتا با شما کار می کنند نیز باید آموزش داده شود تا درباره شما و شرکتتان اطلاعات مناسب به دست آورند.
چگونه در غرفه محصولات را نمایش دهید
مهم ترین جز غرفه ی شما محصولی است که ارائه می دهید. باید از هر رفتاری که از جذابیت محصول شما بکاهد جلوگیری کنید. هر مشتری با ورود به غرفه ی شما باید متوجه شود شما چه محصول یا خدماتی ارائه می دهید. هر طرح گرافیکی که از توجه به محصول اصلی شما کم کند برای فروش مضر است. اجاره تجهیزات نمایشگاهی
غرفه شما باید به طور مطلوب شرکت شما را نمایش دهد و باید فریبنده و جذاب باشد.
منبع: www.ghurfe.ir