اعضای غرفه ی نمایشگاهی

بعضي از افراد غرفه از همکاران شما در شرکت هستند و بعضي افراد به صورت موقتي با شما کار مي کنند.
افراد شرکت بايد در مورد کالا ها و محصولات شرکت اطلاعات مناسب داشته باشند با اين وجود به دليل اين که زمان در نمايشگاه محدود است بايد افراد فقط اطلاعات مهم را به مشتريان منتقل کنند و بايد به افراد غرفه آموزش داده شود تا از قوانين خاصي پيروي کنند و ساعات کاري آن ها مشخص شود.
به علاوه به افرادي که موقتا با شما کار مي کنند نيز بايد آموزش داده شود تا درباره شما و شرکتتان اطلاعات مناسب به دست آورند.
چگونه در غرفه محصولات را نمايش دهيد
مهم ترين جز غرفه ي شما محصولي است که ارائه مي دهيد. بايد از هر رفتاري که از جذابيت محصول شما بکاهد جلوگيري کنيد. هر مشتري با ورود به غرفه ي شما بايد متوجه شود شما چه محصول يا خدماتي ارائه مي دهيد. هر طرح گرافيکي که از توجه به محصول اصلي شما کم کند براي فروش مضر است. اجاره تجهيزات نمايشگاهي
غرفه شما بايد به طور مطلوب شرکت شما را نمايش دهد و بايد فريبنده و جذاب باشد.
منبع: www.ghurfe.ir