اندازه غرفه مناسب در نمایشگاه ها

تعيين اندازه يک غرفه بر اساس ذوق و سليقه نيست و صرف بزرگي غرفه به اعتبار شرکت نمي افزايد و کوچک بودن نيز ممکن است نتواند اهداف شرکت را محقق نمايد لذا براي تعيين اندازه مورد نياز يک غرفه مي بايست تعداد کالاهاي نمايشي، اندازه و حجم و نحوه ارايه آنها، نياز به فضاي مذاکره و تشريفات و ... را با بودجه متناسب اختصاص يافته از طرف شرکت در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبي محاسبه نمود. براي انتخاب بهترين اندازه غرفه موارد ذيل مد نظر قرار گيرد:

اهداف حضور در نمايشگاه، که تعيين کننده بودجه و محصولات قابل ارايه نيز مي باشد. اجاره تجهيزات نمايشگاهي
روش نمايش و تعداد و اندازه محصولات قابل ارايه در غرفه
کسب اطلاعات کافي از تعداد بازديدکننده و مشارکت کننده در نمايشگاه و جذب تعدادي از آنها ( با توجه به سياست هاي شرکت ) و داشتن فضاي مناسب براي ورود و يا مذاکره که در محاسبه فضاي غرفه مهم است.
کيفيت برگزاري نمايشگاه و سياست هاي شرکت جهت ارتباط پذيرايي مناسب با اختصاص فضاي VIP
تعداد کارکنان غرفه و وسايل مورد نياز آنان جهت انجام امور محوله
داشتن جلسات آموزشي و يا ارايه و معرفي کالا و خدمات توسط لوازم سمعي و بصري 

منبع: آريا اکسپو

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی