انواع دستگاه ‌های جوش لوله پلی اتیلن

دستگاه هاي جوش لوله پلي اتيلن به سه مدل دستگاه تقسيم ميشوند که هرکدام کاربرد و مزاياي خود را دارند و انتخاب هرکدام از آنها بستگي به كاربرد خط لوله ، نيازمندي‌ها و شرايط پروژه دارد.

1- دستگاه جوش بات فيوژن (جوش لب به لب)
از اتصالات جوش لب به لب لوله پلي اتيلن مي توان در سيستم هاي آبرساني , فاضلاب و شبكه توزيع آنها ، آتش نشاني در فشارهاي مختلف استفاده مي‌شود. اين نوع جوش در صورتيکه بدرستي انجام شود بهترين روش اتصال در لوله پلي اتيلن با اتصالات پلي اتيلن مي باشد . در اتصالات جوشي، كيفيت جوش و بازده آن بستگي به مهارت و توانائي جوشكار، تناسب و كارايي مناسب دستگاه جوش و تجهيزات مربوطه و ميزان رعايت اصول و قوانين جوشكاري دارد.

2- جوش الكتروفيوژن
اتصالات جوشي الکتروفيوژن معمولاً در شبكه هاي توزيع گاز جهت اتصال لوله هاي پلي اتيلني به يکديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از اين نوع اتصالات با توجه به توصيه استاندارد شرکت ملي گاز ايران و DIN آلمان بوده تا بيشترين بازدهي را در بر داشته باشد.

3- اكسترودر
دستگاه جوش اکسترودر
دستگاه جوش اکسترودر جهت ترميم اتصالات لوله پلي اتيلن و همچنين جوش دادن آن ها نيز استفاده ميگردد. اين نوع دستگاه در نوع و سايزهاي متنوعي توليد ميگردد. همانطور که در تصوير روبرو مشاهده مي نماييد اين دستگاه بيشتر به صورت دستي جهت ترميم جوش لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده قرار مي گيرد.