انواع غرفه نمایشگاهی

غرفه ها با توجه به موقعيت قرار گرفتن تعاريف مختلف و تقسيم بندي جداگانه دارند البته غرفه در فضاي سرپوشيده(سالن) covered aria و غرفه سازي در فضاي باز open aria کمي متفاوت خواهند بود.

انواع غرفه ها به شرح زير است:
غرفه معمولي يا رديفي (خطي linear stand ( row stand
اين غرفه از سه طرف با غرفه هاي مجاور داراي ديواره مشترک . همجوار است و از يک طرف به راهرو مشرف و قابل رويت بازديدکنندگان مي باشد که به غرفه يک بر نيز معروف است. پهنا و عمق اين گونه غرفه ها، متفاوت است و غرفه اي با عرض بيشتر، اگر عمق مناسب داشته باشد از مقبوليت بالاتري برخوردار است. به اين غرفه ها بدليل قرار گرفتن در کنار يکديگر و يک رديف، غرفه رديفي اطلاق مي شود.

غرفه نبشي (گوشه) corner stand
اين غرفه ها از دو طرف با غرفه هاي ديگر همجوار و داراي ديواره مشترک و از دو طرف ديگر به سمت راهرو مي باشند و با توجه قابل روبت بودن از دو طرف ارزش بالاتري دارند و طراحي و چيدمان آن مشکل تر و گران تر مي باشد. به اين گونه غرفه ها دو بر و دو نبش نيز اطلاق مي شود.

غرفه شبه جزيره اي (انتهايي) end stand
اين گونه غرفه ها سه وجه قابل رويت براي بازديد دارند و از يک طرف مسدود مي باشند و به همين دليل از مرغوبيت بالاي برخوردارند و بازديد کننده بيشتري را جذب مي نمايند. به اين غرفه ها با توجه به اينکه از سه طرف به راهرو راه دارد غرفه سه بر نيز اطلاق مي شود.

غرفه جزيره اي island stand
اين گونه غرفه از چهار طرف به راهرو راه دارد و از تمام زوايا قابل ديد و دسترسي مي باشد. غرفه جزيره اي ارزش بالايي در بعد نمايش و تبليغات دارد و از مرغوبيت بسيار مناسبي برخوردار است. غرفه جزيره اي اغلب براي نمايش ماشين آلات و صنايع سنگين مورد بهره برداري قرار ميگيرد و براي کالا هاي ديگر نياز به طراحي ويژه دارد تا اثر بخشي مناسب را داشته باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی