انواع مختلف پالت

پالت ها در دو نوع چوبی و پلاستیکی هستند که در زیر به انواع آنها اشاره شده است. انواع پالت چوبی استاندارد ۱) پالت استیرینگر: این نوع پالت از سه قطعه ی موازی با هم تشکیل شده است. یک قطعه ی چوبی بزرگ در انتهای چوبها قرار می گیرد و ساختار پالت را تشکیل می دهد. پالتهای استیرینگر به عنوان پالتهای دو راه شناخته شده است. زیرا یک جک پالت تنها می تواند از دو طرف، ان را بلند کند نه چهار طرف. از طرفی دیگر یک لیفتراک می تواند آن را از چهار طرف بلند کند. حمل این نوع پالتها توسط لیفتراک سودمند تر از حمل به وسیله ی جک پالت می باشد. ۲) پالت بلاکی: پالتهای بلاکی که به عنوان پالتهای مانجو نیز شناخته شده است محکم تر و قوی از پالت های استیرینگر می باشد. پالتهای بلاکی از ساختار عمودی و افقی برای ساختاری بهتر و حمل آسان تر استفاده می کنند. یک پالت بلاکی به عنوان پالتهای چهار راهی نیزشناخته شده هستند و دلیل آن این است که یک جک پالت قادر است ان را از هر چهار طرف حمل کند و حرکت دهد. ۳) پالتهای چوبی برگشتی دو چهره ۴) پالتهای چوبی غیر برگشت پذیر دو چهره ۵) پالت های تک چهره ۶) پالتهای چوبی استاندارد طبقه ای الف) فلاش ب) دو بال ج) تک بال ۷) پالتهای استاندارد چوبی ورودی الف) دو راه ب) چهار راه مواد ساختاری پالتها: پالتهای ارزان از چوب های نرم تشکیل شده است و اغلب به عنوان وسایل مصرفی در پایان مدت زمانی مشخص دور انداخته می شود. این پالت ها از نوع پالتهای استیرینگر ولی ساده تر هستند و از دو طرف قابل حمل می باشند. پالتهای بلاکی سخت و پالتهای پلاستیکی از هر چهار طرف قابل حمل می باشند. این پالتها بر اساس رنگی که دارند و میزان باری که می توانند حمل کنند رنگ بندی می شوند. پالتهای پلاستیکی امروزه معمولا از جنش HDPE و یا بازیافت PET تشکیل شده اند. این پالتها معمولا با دوام هستند و برای مدتهای بسیار طولانی کار می کنند. منبع: سایت صنعت www.sanat.me

منبع : اخبار و مقالات صنعت