ایمنی جک پالت دستی

جک پالت های دستی در صنایع به منظور بلند کردن و جا به جا کردن اجسام سنگین به کار می رود. این وسیله محافظی است برای کارگرانی که از آنها استفاده می کنند و دارای درد کمر می باشند. اما باید در حین استفاده ی آنها اقدامات ضروری انجام شود که برخی از آنها در زیر آمده است: جک پالت دستی 1) آماده سازی: کتابچه راهنما را مطالعه کنید. تا زمانی که کاملا با هشدارها و نحوه ی راه اندازی و استفاده از این ابزار آشنا نشده اید از آن استفاده نکنید. ۲) کنترل تجهیزات: قبل از هر بار استفاده، چرخها، دسته ها، شاخه ها، بالا و پائین رفتن دستگاه و ترمز آن را کنترل کنید (اگر دستگاه شما این تجهیزات را دارد). از جک خود زمانی که آسیب دیده است به هیچ وجه استفاده نکنید. ۳) علائم و هشدارها: از شعاع چرخش لازم برای حفاظت از بار خود همانند کار کردن در یک منطقه آگاه باشید. در سطوح تخت و یا نزدیک به تخت و صاف استفاده کنید. یک جک پالت بارگزاری شده حجم زیادی دارد و می تواند به سرعت در یک سراشیبی کم جمع شود. ۴) حمل بار: بار باید محکم بسته بندی و پایدار شده باشد پالت ها باید به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. باری را که احتمال برگشتن و افتادن آن وجود دارد حمل نکنید و از جک ها بیش از حد استفاده نکنید. ۵) از جک پالت ها تنها در مواردی استفاده کنید که در دفترچه ی راهنمای آنها ذکر گردیده است. هیچ گاه بدن خود را در زیر بار و یا بر روی جک پالت به منظور بلند کردن آن قرار ندهید و هیچ گاه از آن برای حمل افراد استفاده نکنید. ترجمه: سایت صنعت www.sanat.me

منبع : اخبار و مقالات صنعت