ایمنی جک پالت

در کار با هر وسیله یا انجام هر گونه کاری شعار اول ایمنی بعد کار را سرلوحه خود قرار دهید. در کار با هر وسیله ای به دستورالعمل آن رجوع کنید و علاوه بر اطلاع از چگونگی کار با آن نکات ایمنی را نیز به خاطر سپرده و در عین حال به کار ببندید. در مورد ایمنی جک پالت بهتر است موارد زیر را بدانید: از جک پالت در یک زمین لجنی یا باتلاقی استفاده نکنید. تا زمانی که کاملاٌ با جک پالت آشنا نشده‌اید مجاز به استفاده از آن نیستید. یک جک پالت را به کار نیندازید مگر این که شرایط آن را کنترل کرده‌ باشید. توجه مخصوص به چرخ ها و غلتک‌ها، واحد دسته ، واحد شاخک‌ها و صفحه اهرم و غیره داشته باشید. برای کشیدن جک پالت، همیشه دسته کنترل را به داخل جایگاه راندن حرکت دهید، این کار باعث آسان حرکت کردن دسته می‌شود و قسمت پمپ هیدرولیکی را فشرده می‌سازد. این کار از اب بندی هیدرولیکی اجزاء دریچه محافظت می‌کند. یک سرویس و خدمت بلند مدت در انتظار دستگاه می‌باشد. هیچ فردی را روی جک پالت قرار ندهید. بهتر است کاربر به منظور محافظت از بار، دستکش داشته باشد. هنگامی که کالاها حمل می‌شود، افراد باید به فاصله‌ی ۶۰۰ میلی متر از شاخک‌ها دور باشند. بار را شبیه آنچه در شکل قسمت B آمده است قرار ندهید. بار را مانند شکل A روی جک پالت قرار دهید. بیش از ظرفیت بار روی جک پالت قرار نداده و حرکت ندهید.


منبع : اخبار و مقالات صنعت