ایمنی جک پالت

در کار با هر وسيله يا انجام هر گونه کاري شعار اول ايمني بعد کار را سرلوحه خود قرار دهيد. در کار با هر وسيله اي به دستورالعمل آن رجوع کنيد و علاوه بر اطلاع از چگونگي کار با آن نکات ايمني را نيز به خاطر سپرده و در عين حال به کار ببنديد. در مورد ايمني جک پالت بهتر است موارد زير را بدانيد: از جک پالت در يک زمين لجني يا باتلاقي استفاده نکنيد. تا زماني که کاملاٌ با جک پالت آشنا نشده‌ايد مجاز به استفاده از آن نيستيد. يک جک پالت را به کار نيندازيد مگر اين که شرايط آن را کنترل کرده‌ باشيد. توجه مخصوص به چرخ ها و غلتک‌ها، واحد دسته ، واحد شاخک‌ها و صفحه اهرم و غيره داشته باشيد. براي کشيدن جک پالت، هميشه دسته کنترل را به داخل جايگاه راندن حرکت دهيد، اين کار باعث آسان حرکت کردن دسته مي‌شود و قسمت پمپ هيدروليکي را فشرده مي‌سازد. اين کار از اب بندي هيدروليکي اجزاء دريچه محافظت مي‌کند. يک سرويس و خدمت بلند مدت در انتظار دستگاه مي‌باشد. هيچ فردي را روي جک پالت قرار ندهيد. بهتر است کاربر به منظور محافظت از بار، دستکش داشته باشد. هنگامي که کالاها حمل مي‌شود، افراد بايد به فاصله‌ي ??? ميلي متر از شاخک‌ها دور باشند. بار را شبيه آنچه در شکل قسمت B آمده است قرار ندهيد. بار را مانند شکل A روي جک پالت قرار دهيد. بيش از ظرفيت بار روي جک پالت قرار نداده و حرکت ندهيد.


منبع : اخبار و مقالات صنعت 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی