بازتاب و تضاد و تقابل رنگ ها در طراحی فروشگاه

هنگام طراحي نورپردازي و رنگ آميزي فضاي فروشگاه خرده فروشي، مجموعه اي از فاکتورها بايستي مد نظر قرار گيرند، از جمله اندازه و شکل فضاي فروشگاه، حجم مشترياني که در اين فضا رفت و امد خواهند داشت، و پيامي که برند فروشگاه تان به مشتري منتقل خواهد نمود. عوامل بسياري در اين قضيه نقش دارند، مانند تنوع رنگ هاي بکار رفته، انعکاس، تضاد و تقابل رنگ ها، و ميزان برق و انرژي مصرفي در نورپردازي فضاي فروشگاه.
نورپردازي فضاي فروشگاه خرده فروشي بايستي از تنوع رنگي ويژه اي برخوردار باشد. انتخاب چراغ هايي با دماي مناسب رنگ (از لحاظ گرم يا سرد بودن رنگ) و ميزان مناسب CRI (انديس نمود رنگ Color Rendering Index که به اختصار CRI ناميده مي‌شود، انديسي است براي مشخص کردن ميزان کافي بودن نور موجود براي تشخيص رنگ‌ها. چشم انسان طوري توسعه يافته است تا بتواند با استفاده از نور خورشيد رنگ‌هاي متفاوت اشياء را تشخيص دهد. در نتيجه نمود رنگ نور خورشيد براي چشم انسان بهترين است. انديس نمود رنگ بين صفر و صد تعريف مي‌شود که بهترين انديس نمود رنگ ??? و نوري که در آن تشخيص رنگ ناممکن باشد انديس نمود رنگ صفر را خواهد داشت. نور خورشيد داراي طيف نوري کامل است و در نتيجه امکان ديدن همه رنگ‌ها در زير نور خورشيد امکان‌پذير است. منابع نوري ديگر طيف‌هاي نوري متفاوتي دارند که مي‌توان با جستجو در منابع طيف نوري لامپ‌هاي گوناگون را يافت. لامپ هالوژن داراي انديس نمود رنگ ??? مي‌باشد.)
نور فضاي فروشگاه و رنگي که براي اين نورها استفاده مي شود، هم باعث بالا رفتن جذابيت ظاهري فروشگاه و کالاهاي عرضه شده در آن مي شود و هم حس و روحي را که از فضاي فروشگاه دريافت مي شود را نيز بهبود مي بخشد. منابع تابش نور يکسان نيستند. دو لامپ يا نور سفيد ممکن است يکسان به نظر برسند اما ممکن است رنگ ها را به صورت هاي متفاوتي نمود دهند (نمايان کنند) يا حس هاي متفاوتي را به محيط ساطع و القا کنند. با استفاده از لامپ هايي که دماي رنگ همبسته Correlated Color Temperature يکسان و انديس نمود رنگ يکسان يا بسيار مشابه دارند، در سراسر فضاي فروشگاه روشنايي يکنواخت و يکدستي را برقرار ميکنند.
انعکاس رنگ و درخشش (تشعشع) ساطع شده از هر رنگ، هم ميتواند براي نورپردازي فضاي فروشگاهي مفيد باشد و هم ميتواند به ضرر فروشگاه خرده فروشي تمام شود. رنگ هاي درخشاني که از نورپردازي فضاي فروشگاه به چشم مشتري ميرسند يا از کالاهاي داخل قفسه ها منعکس مي شوند، در صورتي که به درستي تنظيم و استفاده شوند، ميتوانند مشتري را مجذوب کنند، و هم، در صورتي که بطور نامناسب بکار روند، ميتوانند چشم هاي او را بيازارند يا حس منفي و ناخوشايندي را به او القاء کنند. دکوراسيون فروشگاه
چنانچه نورافکن ها و چراغ ها و منبع هاي روشنايي که در فضاي فروشگاه خرده فروشي بکار مي روند، داراي فيلتر کنترل کننده و کاهنده ي تشعشع باشند، ميتوانند از برخورد مستقيم نور با چشم هاي مشتريان و آزرده نمودن آنها يا انعکاس شديد نور از سطوح و کالاهاي عرضه شده جلوگيري کنند.
نميتوان گفت که فروشگاهي که بسيار نوراني و پُر نور باشد، فروشگاه برتري است. استفاده از رنگ هاي متضاد به منظور برجسته تر نمودن کالاهاي عرضه شده و نقاط خاص فروشگاه در مقابل ديد مشتريان باعث مي شود تا هم مشتري احساس راحتي کند و هم توجه او به سمت نقاط ويژه ي فروشگاه جلب شود.
توجه به اين نکات به ظاهر پيش پا افتاده ميتواند نقس بسزايي در افزايش جلب مشتريان به فروشگاه و اطمينان از مراجعه ي مجدد و مکرر آنها به فروشگاه شود.
منبع: ريتيل ايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی