برای طراحی لباس کی چه کار می کند؟


طراح مد: فکر می کند، طراحی می کندو به خلق یک مجموعه یا طبقه بندی آن جهت می دهد.

 مدیر تولید: قیمت را بر آورد می کند و برای خانه ی مد یا شرکت طراحی برنامه هایی تدارک می بیند.

 الگوکار: شکل های دو بعدی از پارچه را به صورت دقیق، به منظور ایجاد طرحی قابل فهم برای یک لباس سه بعدی مشخص می کند.

 

برش کار: پارچه را در شکل هایی که الگوکار مشخص کرده است ،می برد.او در خانه ی مد یا کارخانه کار می کند.

 نمونه کار: طرح اولیه ی لباس را برای طراح به شکل دوخته شده آماده می کند.نمونه کارها شامل خیاطان ،دوزندگان، بافندگان و گلدوزی کاران می باشند.

به کارگرانی که دو یا بیش از دو کار از این مواد را انجام می دهند نمونه کار می گویند.

 متصدی ماشین: همان دوزنده ی کارخانه است .

متصدی ماشین با نمونه کار تفاوت دارد . در دوره های گذشته خیاط زن به خانمی که متصدی و مسئول رسیدگی به ماشین بود گفته می شد.

 

دبیر مد: زمینه ی فیلم و عکس در رسانه ها را تعیین و سبک هایی از طراحان مختلف با دانش و طراحی لباس که از قبل داشته را برای نمایش انتخاب می کند.

 

فروشنده: کارمند مغازه ی خرده فروشی یا زنجیره ای که لباس های بازار فروش را تعیین می کنند.