به سوی یك دكوراسیون ایرانی

راحي فضايي با انعطاف پذيري بالا و تنوع پذير از لحاظ چيدمان و آرايش سطوح مي تواند كاركردهاي مختلفي را بپذيرد و اين در حالي است كه مخاطب احساس رضايت بيشتري از فضا خواهد داشت. استفاده از جدا كننده هاي سبك و قابل حمل، شفاف سازي، رنگ بندي هاي متناسب با نياز هاي موجود، تنوع مصالح، توجه به نحوه قرار گيري و تعامل مابين فضاهاي مختلف از جمله ويژگي هايي هستند كه در كنار ساختار خاصي كه براي يك پلان معماري در نظر گرفته شده است، مي تواند بر غناي آن افزوده و حتي قسمتي از مشكلات آن را حل كند.
امروزه مبحث طراحي و دكوراسيون داخلي، اهميتي خاص يافته و حتي به عنوان رشته اي مجزا تدريس مي شود. الگوهاي و ايده هاي مختلفي اعم از مدرن و كلاسيك، توسط طراحان اين رشته به كار گرفته مي شود و از محدوديت هاي معماري در زمينه اجرا، معمولا خبري نيست و مي توان به ايده هاي بلند پروازانه ايشان تجسم بخشيد، چه بسا به گونه اي ميان گستره اي، موضوع فعاليت رشته هاي مختلف هنري از مجسمه سازي گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته. پيشرفت تكنولوژي به سبب تسهيل در يكسري از مسائل تاسيساتي و اجرايي از يك طرف و تنوع و كارآيي بالا در محصولات عرضه شده، زمينه مساعد و كارآمدي را در سطح جامعه به وجود آورده است.
معماري داخلي و توجه به جزئيات و تزئينات بعد از چندين دهه سكوت و فراموشي، مورد رويكردي دوباره قرار گرفته، جالب تر اينكه سعي مي كند نمود هايي از معماري گذشته را در تلفيقي با الگوهاي مدرن بيان كند.
معماري گذشته ما سرشار است از ظرافت ها و ريزه كاري هايي كه هزاران ايده و خلاقيت را در خود نهفته است. تزئينات و كاشيكاري هاي داخلي با تناسبات و رنگ بندي خاص خويش در كنار كالبد دروني، فضايي رمزگون را تداعي مي كنند و هم اكنون نيز ارزش فضايي خويش را حفظ كرده است.
به طور مثال حمام، نمونه فضايي است از معماري سنتي كه هم اكنون نيز نقش خويش را با اندكي تغيير در معماري معاصر بر عهده دارد و با نگاهي حتي اجمالي مي تواند رويكردي جالب در ساختار فضايي آن در گذر از سنت به مدرنيته يافت؛ بنايي با يك ورودي و طاق گنبدي ضربي، راهروهاي پيچ در پيچ، ستون هاي سنگي، سكو هايي با دهانه قوسي يا جناقي، كاشي كاري هاي سنتي دورادور و بالاي سكوها، حوضچه هاي سنگي يا كاشي كه معمولا چند ضلعي در وسط ساختمان با يك يا چند فواره و هزاران ياد و خاطره كه بر خيرگي بيننده مي افزايد و معاني عميق تري را از يك فضاي عملكردي ارائه مي كند. طاق هاي حمام با اختلاف سطح ناچيزي در كف، ارتباطي لطيف و ارگانيك با كوچه بر قرار كرده اند و دانه هاي سرگردان در باد وقتي روي سقف حمام مي افتند همانجا با رطوبت هوا و تغذيه از كاهگل رشد مي كنند و باغچه خود را در بالاي طاق به وجود مي آورند.
اكنون حمام هاي قديمي كاركرد هاي قبلي خويش را از دست داده و با بازسازي دوباره به سفره خانه يا موزه تبديل شده اند و حمام هاي عمومي موجود در سطح شهر داراي، ساختاري متفاوت بوده و از امكانات جديد استفاده مي كنند. اغلب منازل مسكوني داراي حمام و سرويس هاي مورد نياز بوده و در چند سال اخير وسايل و ابزار رفاهي جديدتري نيز به اين مجموعه اضافه شده اند كه نحوه چيدمان، ابعاد و حتي خصوصيات فضايي سرويس ها را تغيير داده است. وان، جكوزي يك يا چند نفره، دوشهاي ايستاده يا پانل دار، سوناي خشك و بخار همراه با متعلقات خود فضايي متناسب با عملكرد خويش طلب مي كنند و گاهي فضاي اصلي حمام با پانل هاي خاصي در رنگ و ابعاد مختلف، شفاف يا كدر به دو يا چند قسمت تقسيم مي شوند تا جوابگوي امكانات جديد باشند.
تنوع زياد در محصولات در ابعاد و رنگ هاي مختلف به طراحان كمك مي كند تا بتوانند در هر شرايطي وظيفه خود را انجام داده و انتظارات مصرف كننده را برآورده كنند. قفسه هايي كه قطعاتي متحرك طراحي شده اند و مي توان نسبت به ابعاد ديوار ها و نوع وسايل، تركيبي نو بسازيم و يا محفظه هاي شيشه اي را تصور كنيد كه در ابعاد كوچك و بزرگ، قابليت نصب در هر نقطه از ساختمان را دارا است.توليدكنندگان به اين واقعيت دست يافته اند كه حمام علاوه بر، برآورده ساختن نيازهاي فيزيكي و توجه به اصول بهداشتي، بايد تعلقات حسي و روحي افراد را نيز در نظر بگيرد. تطهير و پاكيزگي جوهر درون و القاء حس آرامش در دنيايي چنين شلوغ و پر هياهو از ملزومات هر مسكني به شمار مي رود. توجه به معيارهاي زيباشناختي نيز يكي ديگر از مواردي است كه مي تواند در ايجاد آرامش گفته شده كمك كند؛ اسكرين ها يا صفحات تلويزيوني كه مي توانند نقش آينه هاي معمولي را نيز بازي كرده و با فشار دكمه اي، تصاويري از درختان بامبو را پخش كنند. سطوح درخشان و صيقلي كف، سنگ هاي مرمريت، آجرهاي شيشه اي، قفسه هاي فلزي براق، نورپردازي در كف و سقف و ... در كنار كاركردي كه دارند بر عمق و وسعت فضا افزوده و دقايقي آرام و حتي روحاني را به وجود مي آورند.
البته نبايد ناديده گرفت كه تكنولوژي نوين با زرق و برق بسياري كه دارد و شعارها و همه ممكن هايي كه به آن افتخار مي كند هرگز قادر به برآورده ساختن تمامي نيازهاي بشري نيست و نمي توان به اين راحتي خلوص و آرامشي را كه حمام هاي گذشته را با تمامي كمبودهايي كه دارا بود، ايجاد كند. در راستاي برآورده ساختن همين خلاها تعدادي از طراحان اقداماتي در زمينه تلفيق موتيف هاي سنتي با الگوهاي مدرن، انجام داده و ايده هاي جديدي با پتانسيلي بالا براي مطرح شدن در عرصه هاي جهاني را به نمايش گذاشته اند. تداعي حال و هوايي از معماري و بناهاي گذشته چه در قالب تابلوهايي سفالي و چه در آينه كاري ديواره سرويس ها آن هم با امكانات جديد و تلفيقي مناسب، فضاي بسيار مطلوبي را ايجاد خواهد كرد.
 طراحي دکوراسيون داخلي