بویلر واترتیوب

بويلرهاي واتر تيوب (Water tube boiler) از انواع بويلر هاي فولادي است که براي کار در فشار هاي بالا ساخته مي شوند.
در اين نوع از بويلر، آب در درون لوله ها درجريان است و آتش مستقيم به لوله ها برخورد مي کند. اين بويلر ها تا فشار هايي بالاتر از 100 بار نيز ساخته مي شوند.
ديگ بخار واترتيوب
بويلر واتر تيوب با سوخت ذغال سنگ
آتش توليد شده توسط مشعل در کوره ديگ واترتيوب يک جريان گاز داغ (دود) را توليد کرده که تمامي لوله ها را احاطه مي کند. در نوع بخار اين دستگاه آب جاري در لوله ها گرما را گرفته و به بخار تبديل مي شود و به درون درام يا کلکتور بالاي ديگ راهنمايي مي شود. (Steam Drum ) بخار اشباع نيز از بالاي درام به داخل سوپر هيتر منتقل مي شود تا بخار اشباع به بخار سوپر هيت تبديل شود. بخار سوپرهيت شده هم به مصرف مورد نياز مي رسد. بخار سوپر هيت به عنوان بخاري تعريف مي شود که در فشار خاص از دماي نقطه جوش آب، دماي بالاتري را دارا مي باشد.
بخار سوپر هيت يک گاز خشک به حساب مي آيد که براي چرخاندن توربين ها در نيروگاه هاي بخار ( توليد برق) استفاده مي شود. براي صرفه جويي در مصرف آب و هزينه ي تهيه آب مناسب براي بويلر ها، اين بخار پس از استفاده در توربين و توليد کار در منبع کندانس يا برج هاي خنک کننده به آب تبديل شده و پس از گذشتن از مراحل ديگر دوباره به ديگ وارد مي شود.
آب سرد در درام پاييني ديگ وارد شده، که اين آب ممکن است به وسيله اکونومايزرها و پيش گرمکن ها قبل از ورود به ديگ گرم شده باشد.
ديگ هاي واتر تيوب در نيروگاه ها تا دمايي بالغ بر ??? درجه سلسيوس و در فشار ??? بار بخار توليد مي کنند.