بویلر یا دیگ بخار بر چه اساس تولید یا دسته بندی می شود؟

تمام ديگ و بويلر هاي بخار بر اساس موارد ذيل دسته بندي يا توليد مي گردند:
1-ظرفيت خروجي بخار که توان توليد بخار را در مدت زمان مشخص معمولاً يک ساعت معين مي نمايد.
2-فشار کار بخار که مشخص مي کند ديگ در چه فشاري کار مي کند, چرا که فشار و دماي بخار در خيلي از کاربردها اهميت دارد.
3-نوع سوخت مصرفي بويلر که بسته به نياز مشتري و سوخت هاي متعارف تعيين مي گردد.
4-نوع کاربرد بويلر هاي بخار نيز در صنايع مختلف متفاوت است و در روند طراحي و توليد ديگ نيز تاثير مستقيم خواهد داشت. به عنوان مثال يک بويلر که در برخي صنايع شيميايي کار مي کند از حساسيت و ايمني بالاتر محيطي نسبت به صنعت توليد قند برخوردار مي باشد.

بخش دوم : اطلاعات فني خريد براي بويلر و ديگ بخار

1- فروشگاه بويلر و ديگ بخار :
فروش بويلرو ديگ بخار
شما در اين قسمت از سايت مي توانيد با مشاهده ظرفيت و سري هاي مختلف ديگ و بويلر بخار به اطلاعات مفيدي جهت خريد دست پيدا کنيد.
مهم ترين اطلاعاتي که يک خريدار بويلر و ديگ بخار بايد به فروشنده ارائه نمايد شامل موارد ذيل مي باشد:
-ديگ بخار داراي چه ظرفيتي است ؟ (بر حسب واحد کيلوگرم يا پوند)

-فشارکار بويلر بخار چقدر مي باشد؟
-نوع سوخت مصرفي بويلر بخار چيست؟( گاز-گازوئيل-دوگانه - ...)
-کاربرد و مصرف بويلر؟