تأثیر رنگ های فروشگاه بر الگوی خرید مشتریان

بر اساس تحقيقات، در ?? درصد مواقع مشتريان به دليل جذابيتي که رنگ بسته بنديِ محصولات دارند آنها را خريداري ميکنند.
البته اين تأثير رنگ تنها به کالاها و بسته بندي هاي آنها محدود نمي شود و رنگ هاي محيط اطراف کالاها و فضاي فروشگاه ها را نيز در بر ميگيرد. بطوري که رفتار مشتريان هنگام خريد بستگي به اين تأثيرپذيري از فضاي اطراف دارد. در اينجا به پنج روش براي افزايش اين تأثيرگذاري اشاره ميکنيم:
?? با رنگهاي فروشگاه تان، ماجرايي را براي مشتري تداعي کنيد. قفسه بندي
بجاي اينکه صرفاً از رنگ هايي که خودتان دوستشان داريد براي رنگ پردازيِ فروشگاه تان استفاده کنيد، بهتر است تِم يا منظرهء خاصي را انتخاب کنيد و رنگ هايي را برگزينيد که تداعي کنندهء آن مناظر يا تصاوير براي مشتري باشند. براي مثال، ميتوانيد تِم ساحل دريا را در نظر داشته باشيد و از رنگهايي استفاده کنيد که مشتري با ديدنِ آنها به ياد شن و ماسه و آب و درخشش خورشيد بي افتد. چنين تصويري مشتري را به ياد فضايي آرامش بخش و لذت بخش مي اندازد و در نتيجه با ايجاد حس خوشايند، ماندگاري و تداومِ مراجعهء مشتري به فروشگاه شما را در پي خواهد داشت.
جيل مورتون، روانشناس، ميگويد، «همهء ما به لحاظ نوستالژيک و ژنتيک با رنگهاي خاصي پيوند حسي داريم. آبي ما را به ياد آب و دريا مي اندازد، سبز به ياد چمن و سبزه زار، و قرمز به ياد آتش.
?? با رنگ ها به مشتري احساس آرامش و راحتي را القاء کنيد.
رنگ هاي گرم مثل نارنجي و قهوه اي ميتوانند حس استقبال از مشتري و اطمينان در او را القاء کنند در حالي که رنگ هاي سرد مانند سبز و آبي ميتوانند حس آرامش را به مشتري منتقل کنند. رنگ نارنجي حس خوشحالي و نشاط را القاء ميکند و باعث مي شود که مشتريِ خوشحالئ و باروحيه، مدت زمان بيشتري را در فروشگاه بگردد. با تاريک شدنِ هوا، رنگ نارنجيِ سوخته زير نور چراغ هاي فروشگاه ميتواند درخششِ گرم و آرامش بخشي را به اطراف ساطع کند.
?? توجه مشتريان را به سمت کالاهاي خاص جلب کنيد.
رنگ هاي براق و «جيغ» مانند زرد و قرمز ميتوانند توجه مشتريان را به خود جلب کنند و باعث شوند که مشتريان در مسير حرکت خود در ميان قفسه ها يا رديف محصولات، درنگ کنند، بايستند و توجه بيشتري به اين کالاها داشته باشند. رنگ زرد نخستين رنگي است که توسط شبکيهء چشم دريافت و درک مي شود. رنگ قرمز نيز مدت هاست که رنگ و نشانه اي براي توقف است، چه هنگام رانندگي و چه هنگام سفر در ميان راهروها و قفسه هاي فروشگاهي. به عقيدهء يکي از مشاوران برجستهء طراحي فروشگاهي: «هر جا رنگ قرمز بيشتر باشد، مردم بيشتر خريد ميکنند!»
اما در استفاده از رنگ هاي قرمز و زرد با احتياط عمل کنيد. استفاده بيش از اندازه از رنگ قرمز ممکن است مشتريان را عصبي کند و حس هشدار و خطر را در آنها القاء کند. به عقيده کارشناسان، اين رنگ هاي براق بايد حداکثر ?? درصد از تنوع رنگهاي فروشگاه شما را در بر بگيرند.
منبع: مونوشلف