تاثیر برگزاری نمایشگاهها

برگزاری نمایشگاه ها تاثیر بسزایی در اقتصادهای محلی و ملی دارند به طور مستقیم و غیر مستقیم در مناطقی که نمایشگاه ها برگزار میگردند شاهد اشتغال زایی در بخش های مختلفی از جمله طراحی و غرفه آرایی،شرکت های ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی،شرکت های تبلیغاتی،آزانس های مسافرتی و تورگردانها،شرکت های باربری،هتل ها و رستوران ها،مراکز خرید،بازارها،تاکسیرانی ها و… هستیم.

همچنین در بسیاری از نمایشگاه ها،شرکت کنندگان به طور غیر مستقیم با ایجاد و گسترش روابط با مشتریان و ایجاد زمینه های لازم جهت افزایش فرصت های شغلی در محدوده جغرافیایی و در مجموع اشتغال آفرینی میگردند. اجاره تجهیزات نمایشگاهی
همچنین نمایشگاه به عنوان یکی از ابزار های مهم بازاریابی در گسترش مبادلات بازرگانی در سطح بین الملل-تبادلات اطلاعات فنی-،تخصصی و تجاری،ارتقا سطح دانش متخصصان داخلی-ورود فناوری های نوین به داخل کشور-آگاهی متخصصین داخلی با جدیدترین فناوری های روز دنیا و افزایش رفاه ملی حائز اهمیت میباشد.
از طرفی برگزاری نمایشگاه های تخصصی علاوه بر توسعه صادرات غیر نفتی رشد اقتصادی و رونق بازارز داخلی را در پی دارد.هرچند برگزاری نمایشگاه ها بسیار آسان و عادی به نظر میرسد لیکن در برگزاری یک نمایشگاه موفق،عوامل و مجموعه های مختلفی همکاری تنگاتنگ دارند و به صورت یک زنجیره به هم پیوسته و هماهنگ فعالیت مینمایند.لذا موفقیت هریک مرهون تلاش ،، همکاری و هماهنگی حلقه های پیشین میباشد.
منبع: www.ghurfe.ir