تاثیر رنگ در ساخت غرفه

تاثير رنگ در غرفه سازي
استفاده مناسب از هر رنگ مي تواند كاربرد ويژه اي در طراحي دكوراسيون غرفه هاي نمايشگاهي داشته باشد و بررسي تاثير متقابل روانشناختي رنگ ها در كاربرد هنري غرفه اهميت به سزايي دارد.شكوه و جلوه هر رنگ ديگر،اثر واقعي خودرا نشان مي دهدو هر رنگ نسبت به رنگ ديگرميزان تيرگي يا روشني اش بهتر نمايان مي شود. تغيير دادن اين ترتيب طبيعي ، ناهماهنگي رنگ ها را به دنبال دارد و استفاده از اين تركيب ناسازگار، مي تواند تغييرات زيادي در طراحي غرفه ها به وجود آورد.رنگ ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقي مي مانند.وسايل و تجهيزات و مبلمان و لوازم بكار گرفته شده در غرفه بايد داراي رنگ و كيفيت ظاهري مناسب باشند. اجاره تجهيزات نمايشگاهي

غرفه هاي مدولار چيست؟
در اغلب نمايشگاههايي كه در سراسر جهان برگزار مي شود با غرفه هاي نرمال و تيپ مواجه هستيم كه بصورت مشابه به شركت كنندگان با توجه به درخواست آنان واگذار مي گردد تا شركت كنندگان در آن فضا، كالاهاي خود را به نمايش بگذارند. اينگونه غرفه ها هزينه هاي طراحي و ساخت به مراتب كمتري از غرفه هاي كه براي هدف خاص طراحي شده اند، دارند. با توجه به ساخته شدن اين غرفه ها از قطعات پيش ساخته و استاندارد و قابل مونتاژ بودن آنها، به سيستم هاي مدولار modular systems نيز مشهورند. در اين روش غرفه در زمان كوتاه ساخته و جهت چيدمان كالا آماده ميگردد و از اين لحاظ داراي راندمان فوق العاده اي است.
منبع: آريا اکسپو