تعریف دیگر از دیزل ژنراتور

ترکيبي از يک موتور ديزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعي از قبيل شاسي، اطاقک پوشاننده، عايق‌هاي صدا، سيستمهاي کنترل، قطع کننده‌هاي اضطراري مدار، سيستم مولد گرما، سيستم استارت اتومات و غيره که به عنوان يک مجموعه به يک ديگر متصل شده باشند ديزل ژنراتور مي‌گويند . موتور ژنراتورها مي‌توانند از ? تا ?? کيلو ولت آمپر (KVA) براي منازل، فروشگاهها، ادارات کوچک و تا 2000kVA/2MVA))قابل استفاده براي مجتمع‌هاي اداري بزرگ و کارخانه‌ها برق توليد کنند . يک ژنراتور ???? کيلو ولت آمپر را مي‌توان درون يک اطاقک ايزوله قابل حمل قرار داد . ژنراتورهاي ? مگاوات براي ايستگاههاي کوچک توليد برق استفاده مي‌شوند و براي اين منظور مي‌توان از چندين دستگاه ژنراتور استفاده کرد . ژنراتورها در سايزهاي بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهيزات فرعي به آنها اضافه مي‌گردد .
ديزل ژنراتورهاي کوچک تا ??? کيلو ولت آمپر نه تنها براي توليد برق اضطراري بلکه به جهت تامين برق مورد نياز به صورت مستمر يا در زمان اوج مصرف و يا حتي در زماني که کمبود زنراتورهاي بزرگتر حس مي‌شود استفاده مي‌شوند . کشتي‌ها و بسياري از وسائل نقليه بزرگ زميني مانند قطارها نيز از ديزل ژنراتور نه فقط براي تامين برق روشنايي بلکه براي تامين نيروي محرکه مورد نياز خود استفاده مي‌کنند . به وسيله نيروي محرکه برقي مي‌توان حرکت يکنواخت و قدرتمندتري علاوه بر استفاده مناسب تر از فضا داشت . محرکه‌هاي برقي قبل از جنگ جهاني اول در کشتي ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهاني دوم به تکامل رسيدند.
دستگاههاي توليد برق بر اساس ظرفيت توليد نرمال تا ماکزيمم و بر اساس قدرت توليدي و به کيلووات طبقه بندي و نامگذاري شده و با توجه به نوع مصرف آن براي توليد برق مستمر يا اضطراري انتخاب مي‌شوند.