جایگاه چرخ های خرید فروشگاهی در طراحی سوپرمارکت ها

به عنوان يک مشتري، مطمئناً براي شما اتفاق افتاده است که به منظور خريد يک يا دو قلم کالا وارد فروشگاه يا سوپرمارکتي شده ايد، اما تنوع محصولات و بکارگيري اصول روانشناسي فروش در چيدمان کالاها در قفسه هاي فروشگاه منجر به تغيير تصميم شما شده است، به طوري که تعداد اقلام مد نظرتان براي خريد افزايش پيدا کرده است. اما آيا مي توانيد با استفاده از دست هايتان همهء اين اقلام خريداري شده را در سفري که بين قفسه هاي فروشگاه و در ميان راهروها آغاز کرده ايد حمل کنيد؟! از اين گذشته، آيا تضمين مي دهيد که اقلام خريداري شده را صحيح و سالم تا وروديِ صندوق فروشگاه برسانيد؟! دست آخر اينکه پس از خروج از فروشگاه، چقدر مي توانيد از تجربهء خريدي که انجام داديد حس خوشايندي داشته باشيد؟! قفسه بندي
اينجاست که کاربرد و اهميت وجود چرخ هاي خريد فروشگاهي در سوپرمارکت ها و هايپرمارکت ها بيش از پيش خودنمايي ميکند. حال سؤالي که پيش مي آيد اين است که اين چرخ خريد فروشگاهي چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا شما به عنوان مشتري به استفاده از آن ترغيب شويد؟
بي ترديد با چرخ خريدهايي برخورد داشته ايد که وزن زيادي دارند، گنجايش آنها با تنوع محصولات فروشگاه متناسب نيست، چرخ هاي رواني ندارند و براي حرکت بر کف فروشگاه نيازمند اِعمال نيروي مضاعف هستند، جنس نامناسبي دارند، پهناي آنها با استاندارد راهروهاي ميان قفسه ها همخواني ندارد، ارتفاع دستگيرهء آنها بيش از حد بالا يا بيش از حد پايين است يا اينکه جنس نامرغوبي دارد و هنگام گذاشتن دست روي آنها، حس ناخوشايندي را به مشتري القاء مي کنند و مواردي از اين قبيل.
در رابطه با اهميت کيفيت و سهولت کاربري چرخ هاي خريد فروشگاهي و تأثير آنها بر افزايش و کاهش ميزان خريد تحقيقات بسياري انجام شده است. بسياري از مديران و صاحبان فروشگاه هاي خرده فروشي، سوپرمارکت ها و هايپرمارکت ها چرخ خريد را جزو تجهيزات تأثيرگذار در ساختار فروشگاه به شمار نمي آورند اين در حاليست که تحقيقات از تأثير تعيين کنندهء نوع، کيفيت و کاربريِ آسان چرخ هاي خريد بر ميزان فروش فروشگاه ها و ايجاد ذهنيت مثبت و افزايش انگيزه براي خريد مجدد در مشتريان حکايت دارند.
در اين راستا، توليدکنندگان برجستهء چرخ هاي خريد فروشگاهي، با بکارگيري مرغوب ترين و بادوام ترين مواد اوليه و طراحي و ساختار ارگونوميک و خلاقانه، محصولاتي را در طرح ها، رنگ ها و اندازه هاي گوناگون با کاربري هاي متفاوتِ فروشگاهي توليد ميکنند تا با ارائهء چرخ هاي فروشگاهي باکيفيت به عنوان يکي از تجهيزات مؤثر فروشگاهي، نقش تعيين کننده اي در سهولت حمل کالاهاي خريداري شده در فضاهاي فروشگاهي و ترغيب مشتريان به خريد کالاهاي بيشتر داشته باشند.
منبع: مونوشلف 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی