جک پالت باسکول دار

جک پالت باسکول دار وسيله اي است که علاوه بر عمل جابجايي و انتقال بار وزن بار را نيز نشان مي دهد. براي اينکه وزن بار به شما صحيح نشان داده شود نياز به رعايت نکاتي است که خلاصه اي از اين توصيه ها در شکل زير آمده است. براي اينکه وزن بار گرفته شده توسط جک پالت باسکول دار صحيح باشد بايد بار در وسط پالت قرار گرفته شده باشد. وزن بار بيش از حد تحمل جک پالت نباشد. همچنين دماي محيط در زمان اندازه گيري بيش از حد بالا يا پايين نباشد. بر روي شيب و محيط هاي ناهموار عدد ممکن است درست نباشد همچنين در عين حال بايد دقت کنيد که بر روي صفحه کامپيوتري و دستگاه آن موادي نريزد يا به آن ضربه اي وارد نشود. براي اينکه وزن اندازه گيري شده کالا صحيح باشد بايد بار در قسمت مرکز پالت قرار گيرد نه در کناره ها بار در جاي صحيح روي جک پالت باشد. دماي هوا نه بسيار گرم نه بسيار سرد باشد. وزن بار بيش از تحمل جک پالت نباشد. بر روي ناهمواري ها و شيب هاي بيش از حد نباشد. از ريختن مواد روي قسمت ديجيتالي نشانگر وزن بپرهيزيد.

منبع : اخبار و مقالات صنعت 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی