خطر از دست دادن مشتری با قفسه های خالی

طي تحقيقاتي که در کل ايالات متحده در سال ????انجام داد به اين نتيجه رسيد که حدود ?? درصد از بزرگسالان، چنانچه در فروشگاه با قفسه هاي خالي از کالا يا با کالاي کم مواجه شوند، از ادامهء خريد خودداري ميکنند.
در اين تحقيق که بر روي ???? فرد بزرگسال انجام شد مشخص شد که خانم ها بيش از آقايان هنگام رويارويي با قفسه هاي خالي يا کم کالاي فروشگاه، از خريد منصرف مي شوند (?? به ?? درصد). مدير اين گروه تحقيقاتي مي گويد: «با نزديک شدن به تعطيلات يا فصولي که خريد مردم افزايش مي يابد، فروشگاه هاي خرده فروشي و هايپرمارکت ها بايد قفسه هايشان را با کالاهاي مختلف انباشته کنند در غير اين صورت هزينهء سنگيني را متحمل خواهند شد. خالي يا کم کالا بودن قفسه بندي ها، فقط منجر به کاهش مشتري هاي يک قلم کالا (که دچار کمبودِ موجودي است) نمي شود، بلکه ممکن است فروشگاه، مشتري هاي کل کالاهايش را از دست بدهد. مشتري هايي که با چنين کمبودهايي در کالاهاي عرضه شده مواجه مي شوند ممکن است ديگر به اين فروشگاه مراجعه نکنند. و اين يعني از دست رفتنِ هميشگيِ ارزش سبد مشتريان.»
low-inventory
از ديگر يافته هاي اين تحقيق مي توان به موارد زير اشاره نمود:
– بيش از ?? درصد از بزرگسالان، در صورت مواجه شدن با قفسه هاي خالي، براي هميشه از خريد از آن فروشگاه خودداري ميکنند.
– حدود دو سوم از مشتريان بزرگسال به دلايل زير ممکن است از مراجعه به فروشگاه خاصي اجتناب کنند:
صف هاي طولانيِ صندوق فروشگاه (?? درصد)
وقتي کالاهاي مورد نياز يا مورد علاقه در فروشگاه موجود نباشند (?? درصد)
مشکل و دردسر براي پيدا کردن کالاهاي مورد نياز يا دلخواه (?? درصد)
از آنجايي که بر اساس آمار، جذب يک مشتري جديد ? برابرِ حفظِ يک مشتريِ فعلي هزينه در بر دارد بنابراين با توجه به اينکه مشتري ها امروزه حواس شان بيش از گذشته به هزينه هايشان هست، فروشگاه هاي خرده فروشي بايد تلاش کنند در زمان و مکان مناسب، کالايي مناسب را به مشتري هايشان عرضه کنند تا بتوانند رضايت آنها را جلب کنند و آنها را بار ديگر در فروشگاه خود ببينند.
منبع: مونوشلف 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی