درباره ژنراتور ها

ژنراتور ها همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است . نام تجهيز : ژنراتور (Generator) ساير اسامي: مولد – دينام – مولد برق چکيده : ژنراتور ها همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است . ساخت اولين نمونه ژنراتور ( سنکرون) به انتهاي قرن ?? برمي گردد. مهمترين پيشرفت انجام شده در آن سال ها احداث اولين خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون اين تحول ، يک هيدروژنراتور سه فاز ??? کيلو وات قرار گرفته بود. عيلرغم مشکلات موجود در جهت افزايش ظرفيت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سال هاي بعد تلاش هاي گسترده اي براي نيل به اين هدف صورت گرفت. مهمترين محدوديتها در جهت افزايش و سطح ولتاژ ژنراتور ها ، ضعف عملکرد سيستمهاي عايقي و نيز روشهاي خنک سازي بود .در راستاي رفع اين محدوديتها ترکيبات مختلف عايق هاي مصنوعي، استفاده از هيدروژن براي خنک سازي و بهينه سازي روش هاي خنک سازي با هوا نتايج موفقيت آميزي را در پي داشت به نحوي که امروزه ظرفيت ژنراتورها به بيش از ????KW افزايش يافته است. در جهت افزايش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهاي قرن بيستم توانست سقف ولتاژ توليدي را تا حدود سطح ولتاژ انتقال افزايش دهد. به نحوي که برخي محققان معتقدند در سال هاي نه چندان دور ، ديگر نيازي به استفاده از ترانسفورماتورهاي افزاينده نيروگاهي نيست. همچنين امروزه تکنولوژي ژنراتورهاي ابررسانا بسيار مورد توجه است، انتظار مي رود با گسترش اين تکنولوژي در ژنراتورهاي آينده ، ظرفيتهاي بالاتر در حجم کمتر قابل دسترسي باشند. مقدمه : ماشين هايي هستند که انرژي مکانيکي را از محرک اصلي به يک توان الکتريکي در ولتاژ و فرکانس خاصي تبديل مي نمايد. کلمه سنکرون به اين حقيقت اشاره دارد که فرکانس الکتريک اين ماشين با سرعت گردش مکانيکي شفت قفل شده است ، ژنراتور سنکرون براي توليد بخش اعظم توان الکتريکي در سرتاسر جهان به کار مي رود. دو اصل فيزيکي مرتبط با عملکرد ژنراتور ها وجود دارد. اولين اصل فيزيکي اصل القائي الکترومغناطيسي کشف شده توسط مايکل فاراده دانشمند بريتانيايي است. اگر يک هادي در يک ميدان مغناطيسي حرکت کند يا اگر طول يا حلقه ي القائي ساکني جهت تغيير استفاده شود، يک جريان ايجاد مي شود يا القاء مي شود. اگر يک جريان از ميان يک کنتاکتور که در ميدان مغناطيسي قرار گرفته ، عبور کند ميدان ، نيروي مکانيکي بر آن وارد مي کند. ژنراتور ها داراي دو اصل هستند: قسمت ها و ميدان که آهنرباي الکترو مغناطيسي با سيم پيچ هايش و آرميچر و ساختاري که از کنتاکتورحمايت مي کند و کار قطع ميدان مغناطيسي و حمل جريان القاء شده ژنراتور يا جريان ناگهاني به موتور را دارد است . آرميچر معمولا” هسته ي نرم آهني اطراف سيم هاي القائي که دور سيم پيچ ها پيچيده شده اند ، است . ژنراتور ها از دو قسمت تشکيل شده اند: قسمت متحرک را رتور و قسمت ساکن آن را استاتور مي گويند . رتور ها نيز از نظر ساختمان دو دسته اند: ماشين هاي قطب صاف و ماشين هاي قطب برجسته.همچنين ژنراتورها بسته به آنکه نوع وسيله گرداننده رتور آنها چه نوع توربيني باشد به صورت زير تقسيم مي شوند: ?) توربو ژنراتور ها: در اين وسيله گرداننده رتور ، توربين بخار است و چون توربين بخار جزء ماشين هاي تند گرد است بنابراين توربوژنراتور داراي قطب هاي صاف بوده و اين ماشين توانائي ايجاد دورهاي بسياربالا را در قدرت هاي زياد دارد. امروزه اغلب توربوژنراتورها را دو قطبي مي سازند چون با افزايش سرعت گردش کار توربين هاي بخار با صرفه تر وارزان ترتمام مي شود. ?) هيدرو ژنراتور ها : در آن وسيله گرداننده رتور توربين آبي است و چون توربين آبي داراي دور کم است بنابراين هيدروژنراتور داراي قطب برجسته بوده و داراي سرعت کم مي باشد. ?) ديزل ژنراتور ها : در قدرت هاي کوچگ و اضطراري وسيله گرداننده رتور ديزل است که در اين مورد هم قطب هاي رتور آن برجسته مي باشد. منبع: سايت پترونت www.petronet.ir

منبع : اخبار و مقالات صنعت