دستور العمل جوش اتصالات پلی اتیلن

روش اتصال در لوله و اتصالات پلي اتيلن ، بستگي به كاربرد خط لوله ، نيازمندي‌ها و شرايط پروژه دارد:

1- جوشکاري اتصالات با روش الكتروفيوژن - ElectroFusion
اتصالات جوشي الکتروفيوژن معمولاً در شبكه هاي توزيع گاز استفاده مي شوند .استفاده از اين نوع اتصالات با توجه به توصيه استاندارد شرکت ملي گاز ايران و DIN آلمان مي باشد .

2 - جوشکاري اتصالات با روش بات فيوژن - But Fusion
از اتصالات جوش لب به لب مي توان در سيستم هاي آب و فاضلاب و شبكه توزيع آنها ، آتش نشاني در فشارهاي مختلف استفاده مي‌شود .اين نوع جوش در صورتيکه بدرستي انجام شود بهترين روش اتصال در لوله و اتصالات پلي اتيلن مي باشد . در اتصالات جوشي، كيفيت جوش و بازده آن بستگي به مهارت و توانائي جوشكار، تناسب و كارايي مناسب دستگاه جوش و تجهيزات مربوطه و ميزان رعايت اصول و قوانين جوشكاري دارد.

3- اتصالات پيچي
از اتصالات پيچي پلي اتيلن، در خطوط آب و فاضلاب پلي اتيلن در فشارهاي زير 4 بار استفاده مي شود. اتصالات پيچي به راحتي و سريعاً باز و بسته شده و هيچگونه آسيبي به لوله و اتصالات پلي اتيلن وارد نمي كنند و از اين ويژگي برخوردارند كه در برابر مواد شيميائي نيز كاملاً مقاوم مي باشند.