دکوراسیون داخلی با فنگ شویی

به کمک فنگ شويي فضاي داخلي خانه را اصلاح کنيد و انرژي هاي مثبت را به جريان اندازيد. خانه شما از اين پس مظهر آسايش، آرامش و نشاط خواهد بود. فنگ شويي (در لغت به معناي باد و آب) هنر چيدمان محيط براي ايجاد تعادل و هماهنگي بهتر ميان انرژي هايي است که ما را احاطه کرده اند. اصول فنگ شويي از چند هزار سال پيش بارها مورد تجربه قرار گرفته و هنوز با زندگي هاي پراضطراب و خانه هاي مدرن ما مطابقت دارد. از نظر فنگ شويي با ايجاد تعادل ميان پنج عنصر بنيادي (چوب، آتش، خاک، آهن و آب) مي توان نظم لازم براي تغيير انرژي يک مکان را ايجاد کرد و با تقويت انرژي حياتي مکان ها (چي) مانع از نشر انرژي هاي منفي و امواج مخرب شد.
زماني که توده هاي انرژي راکد را آزاد مي سازيم و به آنها جهت مي دهيم تا بدون محصور شدن جريان يابند، درمي يابيم که احساس آرامش، آسودگي و همچنين اعتمادبه نفس بيشتري داريم. فنگ شويي همچنين براي دو نيروي متضاد و در عين حال مکمل «يين و يانگ» نقش اساسي قائل است. از نظر فنگ شويي اين دو اصل مبداء انرژي حياتي هستند که در محيط و همچنين در وجود ما جريان دارند. همان گونه که طب سوزني جريان انرژي را در بدن بهبود مي بخشد، فنگ شويي همين عمل را در محيط پيرامون ما انجام مي دهد. بنابراين شايد بهتر است دکوراسيون خانه خود را به روشي اصلاح کنيم که انرژي هاي مثبت راحت تر جريان يابند.
ممکن است شما از طراحي نظم در خانه خود کاملاً راضي باشيد اما مي توانيد براي اصلاح و بهبود جزييات از فنگ شويي استفاده کرده و به نتايج مطلوب تري دست يابيد. در اين نوشتار سعي بر اين است که بدون نياز به وارد شدن به پيچ و خم ها و اصول پيچيده فنگ شويي، با ارائه راهکارهاي عملي، طراحي دکوراسيون داخلي خانه را ساماندهي کرده و با جاري ساختن انرژي هاي مثبت، خانه را به مکان سلامت جسم و روح تبديل سازيم. پس ابتدا به بررسي بخش هاي مختلف خانه مي پردازيم. البته مراقب باشيد که در به کارگيري اصول فنگ شويي با صبر و حوصله عمل کنيد و پس از انجام هر تغيير در فنگ شويي خانه، اثر آن را ارزيابي و سپس تغيير ديگري را شروع کنيد. به قول چيني ها مانند جادوگري که تازه به چوب جادو رسيده است عمل نکنيد. پنج اصل کلي فنگ شويي در اين زمينه عبارتند از:

?) فنگ شويي توصيه نمي کند که قواعد آن موبه مو اجرا شود. اين اصول را فقط در اتاق هايي به کار ببريد که فکر مي کنيد لازم است.
?) به کارگيري فنگ شويي اضافه کردن اشياي ساخت چين به لوازم خانه نيست.
?) هر وسيله شکسته، خراب و بي استفاده را بازبيني کنيد و شهامت دور نريختن يا تعمير مجدد آن را داشته باشيد.
?) هدايا و وسايلي را که از آنها خوش تان نمي آيد در کمدهايتان انبار نکنيد. کمترين ضرري که دارند اين است که بيهوده جاي شما را اشغال مي کنند.
?) از بي نظمي بپرهيزيد. هوا را تهويه کنيد و به طور مرتب خانه را نظافت کنيد تا انرژي مثبت آزادانه جريان يابد. و بالاخره يک بار ديگر يادآوري مي شود که: فنگ شويي پيروي از خرافات و موهوم پرستي هاي چين باستان نيست، مديتيشن و تمرين روحي نيست، روشي زودگذر و دوره اي نيست، جادو هم نيست، بلکه هنري است ساده، انعطاف پذير و ملموس براي افزايش نشاط، آرامش و تعادل در زندگي روزمره که با انواع سبک هاي دکوراسيون سازگاري دارد.

? ورودي خانه
ورودي، فضاي ارتباطي مابين دنياي بيرون و آشيانه گرم و نرم شماست. در اين مکان است که افراد و انرژي ها داخل و خارج مي شوند. از نظر فنگ شويي در ورودي، دهانه خانه است زيرا انرژي «چي» (انرژي حياتي مکان ها) پس از ورود از در بلافاصله در تمام اتاق ها پراکنده شده و در زندگي اشخاص جريان مي يابد.

? تزيينات پنجره
عناصر بسياري را براي تزيين و آراستن پرده، پرده کرکره و پانل مي توان يافت که همگي بر جلوه پنجره مي افزايند. اگر پنجره خانه شما داراي لبه و طاقچه باشد، مي توانيد از آن بهره هاي بسياري بگيريد. چنان که مي توان برخي وسايل يا گل هايي را بر روي آن قرار داد. خود اين گونه وسايل در شمار آرايه ها و تزيينات پنجره هستند و در تابش نور خورشيد جلوه اي درخشان به نماي پنجره مي بخشند. اگر به جاي پرده هاي معمولي، از پرده کرکره استفاده کرده ايد، مي توانيد فضاي داخلي آن را با انواع گل هاي تزييني و زيبا بياراييد و در عين حال، سادگي طرح اتاق را حفظ کنيد. به ياد داشته باشيد که گل ها با سادگي محيط همخواني دارند. گو اينکه بر زيبايي آن مي افزايند. در اين ميان، استفاده از گلدان و ظروف شيشه اي مناسب تر به نظر مي رسد. همچنين، در هر فصل مي توانيد نوع گل را مناسب با فصلي که در آن قرار داريد، انتخاب کنيد.

? نور
اگر مي خواهيد بر ميزان نور اتاقي تاريک بيفزاييد، از اين روش استفاده کنيد: پانل هايي را به کار ببريد که نازک باشند، چنان که نور از آنها گذر کند و نيز اندازه آنها را چنان تعيين کنيد که پايين پنجره اندکي خالي بماند. سپس گلدان هايي شيشه اي را در کنار پنجره قرار دهيد. پانل هاي رنگي به جزييات طرح مي افزايند و در ترکيب با پرده، آميزه اي از رنگ ها را به دست مي دهند.

? روبان
با استفاده از روبان و ديگر جزيياتي با رنگ هاي تيره، مانند صورتي يا قرمز پررنگ مي توان تغييراتي گذرا و موقت يا حتي فصلي را در اتاقي پوشيده از رنگ سفيد پديد آورد. روباني که در تصوير مشاهده مي کنيد، در کنار پرده اي به رنگ روشن آويخته شده و به آن جلوه اي بهتر بخشيده است.

? رشته هاي درخشان
استفاده از آويزها و رشته هاي رنگي، جلوه اين پنجره را دلپذير کرده است. گو اينکه صميميت و گرماي فضا حفظ نشده است. ترتيب آويختن اين رشته ها به گونه اي است که عدد هشت را تداعي مي کنند. به ياد داشته باشيد که بهتر است از اين الگو براي پنجره هايي با شيشه هاي مشجر استفاده کنيد.

? آويزهاي کريستالي
آويختن شاخه هاي کريستالي و زيبا که بازتاب دهنده نور هستند. شاخه اي کريستالي را که داراي انشعاباتي است، برگزينيد و در مقابل پنجره بياويزيد. اين شاخه ها را مي توانيد با نخ هاي نقره اي يا نخ نايلون در جاي مناسب بياويزيد.

? حاشيه ها
حاشيه هاي پرده همواره در ديدرس هستند، حتي اگر پرده به عقب جمع شده باشد. بنابراين، چه بسا که مناسب باشد طرح هايي ساده اما تاثيرگذار را براي آراستن آنها در نظر گرفت.