دکوراسیون فضای خواب

طراحي دکوراسيون داخلي- براي استراحت و خواب راحت ، طول تخت بايد 250 ميلي متر بيشتر از قد شخص باشد . بر حسب متوسط ارتفاع ، تخت ها در اندازه هاي استاندارد :mm 900×900،mm1900×1000،mm2000×1000،mm2000×1600و mm2000×2000 ساخته مي شوند

فضاي خالي در اطراف تختخواب حداقل بايد mm600و ترجيحا" 750mm باشد اين مقدار فضا ساخت تخت راساده کرده و در صورت وجود کمد موازي با تخت حتي با درهاي باز ،فرد مي تواند به راحتي در اطراف تخت حرکت کند. همچنين بايد يک ميز توالت يا عسلي در طرف راست و چپ تخت هاي دو نفره به همراه يک بخش بالاي سر براي گذاشتن چراغ مطالعه وجود داشته باشد چراغ خواب ها براي روشنايي کلي اتاق خواب استفاده مي شوند . براي هر فرد ، در حدود يک متر از طول کمد اختصاص مي يابد .اگر فضاي کافي در اتاق خواب وجود نداشته باشد ، مي توان از راهرو براي نصب کمد ها استفاده کرد در اتاق خواب حداقل بايد يک آينه تمام قد براي افراد وجود داشته باشد :استفاده از کمد هاي آينه دار بهتر است
محل قرار گرفتن تخت خواب ها :محل قرار گرفتن تخت در يک اتاق تاثير به سزايي در احساسات فرد و آسايش او دارد.

براي فردي که داراي اعتماد بنفس است خوابيدن در هر گوشه از اتاق فرفي ندارد ولي فرد مضطرب و اشفته بيشتر ترجيح مي دهد در کنار ديوار بخوابد.

علاوه بر لوازم و دکوراسيون اتاق طرز قرار گرفتن و موقعيت تخت (بهتر است سر فرد به طرف شمال قرار گيرد )، وضعيت فرد نسبت به نور چراغ (دور از پنجره ) و درب ( به طرف پنجره ) بر آرامش و احساس راحتي او تاثير گذار است اگر در اتاق بيش از يک تخت وجود داشته باشد موقعيت هر يک از تخت ها نسبت به يکديگر حائز اهميت است.
اگر در يک اتاق خواب چند دوست،خواهر،برادر،يا مهمان بخوابند بايد تخت ها به طرق مختلف چيده شوند .
نحوه اسقرار تخت هاي دو نفره، (يا يک نفره در کنار هم به صورت دو طبقه بيشتر به سليقه شخصي بستگي دارد تا به فضا.امروزه تخت هاي جداگانه براي زوج ها به کار مي رود ولي استفاده از تخت هاي دو نفره و محسور بيشتر در گذشته معمول بوده است.

منبع:وحيد کمانه /وبلاگ معماري هنر ايده