رنگ بندی در غرفه های نمایشگاهی

سعی کنید در هنگام انتخاب رنگ های مناسب برای غرفه از رنگ های هماهنگ استفاده کنید.
رابطه برقرار کردن با غرفه های مجاور
غرفه های مجاور شما در حال حاضر رقبای شما در فروش هستند اما ممکن است در آینده تبدیل به مشتری شما شوند. بنابراین برقراری ارتباط مناسب با آن ها در طول نمایشگاه می تواند در های جدیدی از تجارت را به سوی شما بگشاید. اجاره تجهیزات نمایشگاهی
علاوه به این، دیدگاه مثبت غرفه های مجاور نسبت به شما ممکن است باعث شود آن ها شما را به بازدیدکنندگان خود توصیه کنند. باید به یاد داشته باشید که نمایشگاه محلی برای فرآیند های تجارتی است و شما باید تمام محصولات تجاری خود را ارائه دهید.
یک خودکار با طرح شرکتتان یا فنجانی چای که برای غرفه های مجاورتان می فرستید می تواند خیلی کارآمد تر از تبلیغات پر هزینه باشد. همچنین شما باید با مراجعانی که از غرفه های مجاور به غرفه ی شما می آیند خوب برخورد کنید.
منبع: www.ghurfe.ir