ساختار دیزل ژنراتور

ديزل ها از نظر طراحي به دو دسته V شکل و I شکل تقسيم مي شوند. تنظيم ديزل هاي نوع V يا خورجيني نيازمند دقت بالا و تعمير و بالانس مکانيکي ويژه است. اما در نوع I يا خطي، محور همه سيلندرها يکي است و استقبال از اين نوع در ايران بيشتر است.
از لحاظ سرعت هم مي توان ديزل ها را به سه دسته پر دور، دور متوسط و کم دور تقسيم کرد.
تعداد دور در دقيقه در ديزل هاي پر دور، از 750 تا 1500 دور متغير است. نسبت وزن به قدرت اين دسته از بقيه انواع کمتر و سرعت بارگيري و راه اندازي آنها بيشتر است.
ديزل هاي با دور متوسط در هر دقيقه حدود 450 دور مي زنند و تعداد دور ديزل هاي کم دور هم از 400 دور در دقيقه کمتر است.
در ديزل ها هرچه تعداد دور ديزل کمتر باشد، نسبت واحد وزن آن بيشتر، قيمت بالاتر، مدت زمان رسيدن به بار کامل بيشتر و قدرت افزايش مي يابد. ديزل ژنراتورهاي پر دور معمولا براي توليد بار اضطراري بکار مي روند و ژنراتورهاي کم دورتر تامين کننده بار پايه هستند.

انتخاب ديزل ژنراتور
هنگام انتخاب ديزل ژنراتور بايد به نوع انرژي مصرفي آن دقت کرد. همچنين به ثابت يا قابل حمل بودن آنها. انواع قابل حمل نسبتا ارزان هستند اما طول دوره کار کوتاهي دارند و مخزن آنها بايد چندين بار در روز پر شود و در صورتي که بطور متناوب استفاده شوند، ممکن است پمپ ها دجار مشکل شوند. اما براي شرايط اضطراري و فوري گزينه هاي بسيار مناسبي هستند.
براي تامين انرژي متوالي بايد از انواع ثابت استفاده کرد. يکي از تفاوت هاي ديزل ثابت با متغير در اين است که انواع ثابت به يک منبع سوخت خارجي مانند خط NG متصل مي شوند و نيازي به پر کردن مخزن بصورت دستي ندارند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی