ساختار دیزل ژنراتور

دیزل ها از نظر طراحی به دو دسته V شکل و I شکل تقسیم می شوند. تنظیم دیزل های نوع V یا خورجینی نیازمند دقت بالا و تعمیر و بالانس مکانیکی ویژه است. اما در نوع I یا خطی، محور همه سیلندرها یکی است و استقبال از این نوع در ایران بیشتر است.
از لحاظ سرعت هم می توان دیزل ها را به سه دسته پر دور، دور متوسط و کم دور تقسیم کرد.
تعداد دور در دقیقه در دیزل های پر دور، از 750 تا 1500 دور متغیر است. نسبت وزن به قدرت این دسته از بقیه انواع کمتر و سرعت بارگیری و راه اندازی آنها بیشتر است.
دیزل های با دور متوسط در هر دقیقه حدود 450 دور می زنند و تعداد دور دیزل های کم دور هم از 400 دور در دقیقه کمتر است.
در دیزل ها هرچه تعداد دور دیزل کمتر باشد، نسبت واحد وزن آن بیشتر، قیمت بالاتر، مدت زمان رسیدن به بار کامل بیشتر و قدرت افزایش می یابد. دیزل ژنراتورهای پر دور معمولا برای تولید بار اضطراری بکار می روند و ژنراتورهای کم دورتر تامین کننده بار پایه هستند.

انتخاب دیزل ژنراتور
هنگام انتخاب دیزل ژنراتور باید به نوع انرژی مصرفی آن دقت کرد. همچنین به ثابت یا قابل حمل بودن آنها. انواع قابل حمل نسبتا ارزان هستند اما طول دوره کار کوتاهی دارند و مخزن آنها باید چندین بار در روز پر شود و در صورتی که بطور متناوب استفاده شوند، ممکن است پمپ ها دجار مشکل شوند. اما برای شرایط اضطراری و فوری گزینه های بسیار مناسبی هستند.
برای تامین انرژی متوالی باید از انواع ثابت استفاده کرد. یکی از تفاوت های دیزل ثابت با متغیر در این است که انواع ثابت به یک منبع سوخت خارجی مانند خط NG متصل می شوند و نیازی به پر کردن مخزن بصورت دستی ندارند.