شرح مراحل ترخیص کالا

در اینجا سعی دارم شما را با مراحل ترخیص کالا در گمرک و مدارک مورد نیاز برای این کار آشنا کنم. همانطور که می دانید معمولا ترخیص کالای وارداتی توسط افرادی غیر از صاحبان کالا که اصطلاحا به آنها "ترخیص کار" می گویند، انجام می شود. برای کسی که برای اولین بار می خواهد کالایی را ترخیص کند، اینکار بسیار وقت گیر و پیچیده است و نیاز به تجربیات قبلی و آشنایی با مراحل کار در گمرکات کشور دارد. در ادامه می توانید فهرست مبادی گمرکات کشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي را مشاهده کنید.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا از گمرک
پس از دریافت ثبت سفارش از وزارت بازرگانی می بایست نسبت به تنظیم مدارک اقدام نمود . مدارک برای ترخیص کالا به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

دسته اول : مدارک مربوط به کالا
که شامل موارد ذیل است :
1- ترخیصیه
2- قبض انبار
3- بارنامه
4- پیش فاکتور یا پروفرما اینویس
5- فاکتور
6- گواهی مبدا
7- ثبت سفارش بازرگانی
8- بیمه نامه در صورت وجود

دسته دوم مدارک مربوط به صاحب کالا
که شامل موارد ذیل است :
1- اصل کارت بازرگانی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
2- اصل کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
3- کپی تمامی صفحه های کارت بازرگانی
4- کپی صفحه کارت ملی مربوط به صاحب کالا (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

دسته سوم مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا
که شامل موارد ذیل است :
1- اصل و کپی کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
2-اصل و کپی وکالت نامه محضری (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
3-اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
4- کپی وکالت
5-کپی معرفی نامه
6-کپی دفترچه بیمه