طراحی داخلی وخارجی زیباترین مساجد دنیا

معماري داخلي - مساجد بعنوان سمبل معماري اسلامي، نقش بسيار مهمي در نشان دادن و منعکس کردن قدرت پروردگار بزرگ و مهربان در دنيا ايفا مي کنند و به هيچ عنوان نبايد در طراحي آنها کمي و کاستي وجود داشته باشد. زيباترين مساجد دنيا عمدتا از طريق توجه به کيفيت بالاي کارهاي هنري و تمرکز بروي ارزش هاي والاي زيبايي شناختي، توانسته اند به طرحي بسيار موفق در زمينه نشان دادن عظمت پروردگار دست پيدا کنند. در هنر اسلامي، اين زيبايي ها عمدتا از طريق طرح هايي با اشکال بسيار پيچيده و زينت کاري هاي فراوان نشان داده مي شود. اما مساجد امروزي تفاوت هايي از نظر طراحي داخلي و خارجي با مساجد قديمي دارند. در مساجد امروزي، طراحان عمدتا بروي ايجاد ظاهري اعجاب انگيز در نماي خارجي مسجد توجه مي کنند و فضاي داخلي را با توجه به نيازهاي روز و استفاده کننده هاي واقعي مسجد طراحي مي کنند، به عبارت ديگر در نمونه هاي امروزي بيشتر طراحان اسلامي بر اين عقيده هستند که از مساجد علاوه بر عبادت بايد بعنوان مرکزي براي توسعه جامعه اسلامي نيز استفاده کرد.

همانطور که مي دانيد يکي از نيازهاي اساسي بشر، علاقه به بودن در يک محيط آرامش بخش و زيبا است. به همين دليل زيباسازي فضاي مسجد بايد بعنوان بخش مهمي از طراحي داخلي مسجد شناخته شود. بسياري از مساجد اين زيباسازي را عملا فقط به صرف تزيين دکوراسيون مسجد پس از اتمام طراحي داخلي انجام مي دهند که نتيجه آن مي تواند به کمبود حس نياز بشر به بودن در چنين محيط آرامش بخش و زيبايي منجر شود. يک طراحي داخلي زيبا و عرفاني به شکلي کامل مي تواند پيوندي محکم بين شخص و فضاي محيطي که در آن قرار گرفته ايجاد کند بطوريکه او نياز به حضور در چنين مکان هايي را شديدا در وجود خود احساس خواهد کرد. 

منبع: اتاق