طراحی غرفه نمایشگاهی و مطالعات نمایشگاهی

یک غرفه نمایشگاهی نقش فوق العاده موثرو مهمی در جذب مخاطبان نمایشگاه داردواین نقش وجایگاه از شناخت بازدیدکنندگان از غرفه نمایشگاهی و محصولات ناشی می شوددر این مقاله سعی در شفاف سازی وپاسخ به این سوال که آیا در نمایشگاه های مختلف که افراد با ذوق وسلایق خیلی متفاوت وخاص چه از نظر روانشناسی رنگ وچه از نظر بینش در زیبایی شرکت می کنندآیا واقعا غرفه نمایشگاهی می تواند نقش جذب وحتی اعتماد سازی در نمایشگاه را ایفا کندو اگر پاسخ به این سوال مثبت باشداز چه راهی امکان جذب وایجاد اعتماد که گامهای اساسی در شروع یک تجارت است برداشته می شود قبل از اینکه به بسط وگسترش نقش غرفه نمایشگاهی در نمایشگاهها بپردازیم بهتر میدانیم که با برخی واژه ها که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند ودر برخی از سایت های حتی به درستی استفاده نمی شوند بپردازیم یکی از این واژه ها غرفه نمایشگاهی است که در اصل غرفه نمایشگاه محلی است که در آن به واسطه تمرکز در یک محل خاص (نمایشگاه) یک محصول و یا برند خاص به نمایش گذاشته می شودو بدلیل حضور طیف قابل ملاحظه ای از هم فکران و مخاطبان تجاری آموزش و.... مقبولیت و فرا خوان بسیار قوی ایجاد می گردد و بهمین دلیل حضور در نمایشگاههای مختلف امروزه بعنوان یکی ازروش های بسط و توسعه تجا رت وحتی فرهنگ و آموزش مطرح می باشد البته در کشور ما بسیاری بر این باورند که حضور پررنگ و پر قدرت در نمایشگاهها و استفاده از ابزار جذب مانند غرفه سازی می تواند گام های اصلی در ایجاد واعتماد سازی وتوسعه تجاری به همراه داشته باشد

از دیگر واژه هایی که می توان بررسی نمود واژه غرفه سازی است این واژه را می بایست به یکی از چند واژه ای عنوا ن نمود که قیاسی ضمنی در آن وجود دارد چه اینکه در غرفه سازی نمایشگاهی ابتدا می بایست غرفه سازی را مورد تحلیل وشناخت قرار دهیم البته به قول برخی از سایت ها غرفه سازی به چند گونه مطرح می شود که عبارتند از غرفه سازی نجار و غرفه سازی معمار و ... غرفه سازی شرکت...و چندین نوع گفتار دیگر که در حال حاضر در این بحث نمی گنجد ولی بنظرغرفه ساز کیست و آیا غرفه سازی یک غرفه نمایشگاهی باید حتما با اکیپ خاصی انجام شود مثلا اکیپ نجار غرفه ساز یا اکیپ مهندسین مشاور غرفه سازی و...یا گروه غرفه ساز فلان البته در مورد تمام این موضوعات می توان چندین صفحه مطلب نوشت ولی خواننده خوب می داند که خروجی مهم است و بهترین داور بیننده و صاحب غرفه است چه اینکه وقتی در فضای نمایشگاه حین برگزاری گردش کنیم خروجی غرفه سازی را به عینه می توان ملاحظه نمود در واقع آنجاست که غرفه نمایشگاه تفاوت خود را نشان می دهد و تجربه و دید هنری غرفه ساز نمایشگاه متجلی می شود و این که آیا طراح غرفه نمایشگاه با متریال غرفه سازی نمایشگاه از نزدیک آشنا بوده است ویا در حد صحبت دوستان و دیدن چند عکس خلاصه می شود البته طراحان خیلی خوبی درزمینه طراحی غرفه های نمایشگاهی می شناسیم ولی طراح حرفه ای غرفه نمایشگاه معمولا با ابزا ر و لوازم غرفه سازی و متریال ساخت غرفه مربوطه آشنایی دارد حالا این آشنایی در حد نجاری غرفه هم نباشد زیاد مهم نیست ولی باید متریال ساخت غرفه را بشناسد چون در غیر اینصورت مجری غرفه نمایشگاهی یا همان ناظر غرفه و... چه می دانم نجار غرفه ساز به درد سر می افتد واین در سر به غرفه نمایشگاهی نیز سرایت می کند در واقع هر مشکلی که خواسته یا نا خواسته پیش آید در زمان تحویل غرفه نمایشگاه تاثیر مستقیم می گذارد