طراحی محصول

طراحی محصول (PRODUCT DESIGN) یکی از گرایش های مهندسی طراحی صنعتی بوده و عبارت است از روند طراحی یک محصول و کالا به قصد تولید صنعتی.

روند طراحی محصول را می توان (و بلکه لازم است تا) با به کارگیری کامپیوتر به عنوان ابزار طراحی، آنالیز، نقشه کشی، حجم سازی و مدل سازی و ارائه (PRESENTATION) روند آن را تسریع و تصحیح و بهینه سازی نمود.

برخی مراحل طراحی محصول عبارتند از:
تحقیقات و پژوهش های بازار
آنالیز نمونه های احتمالی موجود
مرحله تعیین هدف
مرحله ایده پردازی و خلاقیت
مرحله طراحی اولیه
مرحله تعدیل طراحی
مرحله طراحی نهایی
مرحله نمونه سازی کامپیوتری
مرحله تعدیل عملکردی

در روند کامپیوتری طراحی محصول می توان هر کالایی را پیش از تولید درون کامپیوتر مشاهده و آنالیز نموده و از زوایای مختلف بررسی کرد. همچنین با استفاده از توان محاسباتی کامپیوتر می توان محاسبات مختلف مراحل طراحی و تولید را با سرعت و سهولت و دقت راهبری نمود. تکنولوژی های موسوم به سی.ان.سی (CNC: COMPUTER NUMERIC CONTROL) امروزه این امکان را فراهم آورده تا فایل خروجی حاصل از طراحی قطعات صنعتی توسط نرم افزارهای نقشه کشی و طراحی فنی و مهندسی را مستقیما به ماشین ابزار سپرد و قطعه مورد نظر با دقت غیر قابل رقابتی از دستگاه تحویل گرفت.

انواع زمینه های کاربرد طراحی کامپیوتری محصول عبارتند از:
طراحی کامپیوتری لوازم خانگی
طراحی کامپیوتری مبلمان خانگی؛ اداری و تجاری
طراحی کامپیوتری لوازم صوتی و تصویری
طراحی کامپیوتری کامپیوتر و ماشین های اداری
طراحی کامپیوتری اسباب بازی و لوازم ورزشی
طراحی کامپیوتری طلا؛ جواهر و ساعت