علمی به نامِ چیدمان قفسه های فروشگاهی

محل قرارگيريِ يک کالا با احتمال فروش رفتن يا نرفتنِ آن رابطه مستقيم دارد. توليدکننده ها ديگر صرفاً به تنظيم سفارش از خرده فروش ها بسنده نميکنند، و در عوض فروشنده هاي انحضاري خود را به نحوي آموزش ميدهند تا محصولات را تا حداکثر ميزان ممکن در معرض ديد مشتري قرار دهند. از آنجايي که فروشگاه هاي بزرگ امروزه اغلب به صورت هايپرمارکت ها درآمده اند و ارائهء کالاها به مشتريان به شکل سِلف سرويس Self-Service است بنابراين ديگر پاي فروشنده در ميان نيست و کالاها خودشان معرف خودشان هستند، بنابراين اگر قرار است کالا خودش با مشتري صحبت کند و او را به خريد ترغيب کند، بايد به گونه اي در قفسه بندي چيده و عرضه شود که جذابيت لازم را براي مشتري داشته باشد.
food-along-shelves-in-a-store
تحقيقات نشان ميدهند که نحوهء چينش کالاها در قفسه ها روي رفتار مشتريان تأثير ميگذارد. در گذشته اعتقاد بر اين بود که اولويت با ارتفاع چينش کالاها، ارتفاع چشم مشتريان بزرگسال است و اولويت ها بعدي، ارتفاع کمر، ارتفاع زانو و ارتفاع مچ پا بود. واضح است که امکان عرضه و نمايش همهء کالاهاي يک فروشگاه در ارتفاع هم سطح با چشم بزرگسالان تقريباً غيرممکن است، ضمن اينکه ثابت شده است که عوامل ديگري نيز در واکنش مشتريان به قفسه ها و موقعيت و وضعيت آنها دخيل هستند، از جمله اندازه و ظاهر بسته بندي کالاها، اينکه کالاي مورد نظر تبليغ شده است يا خير، اينکه کالا چقدر لازم است در معرض ديد باشد (يعني چقدر پتانسيل ارائهء خود به چشم مشتري را دارد) و همچنين بازارِ هدف.
در يکي از مطالعات، يک آبميوهء خانوادهء سنگين را از ارتفاع کم (قابل دسترس) اما غيرقابل رؤيت به ارتفاع بالاتر ولي قابل رؤيت انتقال دادند و در کمال شگفتي مشاهده شد که ميزان فروش آبميوه نه تنها افزايش نيافت، بلکه به دليل بدقلق و مشکل شدنِ برداشتنِ اين آبميوه سنگين از قفسه هاي بالاتر، فروش آن تا ?? درصد کاهش يافت.
قفسه هاي پايين تر فرصت هاي خوبي را براي فروش کالاهاي خاص به کودکان فراهم مي آورند. براي مثال، قرار دادن محصولات شکلاتي در قفسه هاي پايين و قابل رؤيت ساختنِ اين محصولات براي کودکان و نوجوانان، فروش آنها را بين ?? تا ?? درصد افزايش داد.
کنترل-ورود-و-خروج
در ارتفاعات حد متوسط قفسه ها، تنوعِ ميزان قابل رؤيت و در معرضِ ديد بودن، نقش کليدي دارد. براي مثال، انتقال ژله از ارتفاع کمر به ارتفاع چشم در قفسه ها، ?? درصد به فروش هفتگي آن اضافه نمود. اين موضوع ثابت کرد که تغيير در ميزان قابل رؤيت و در معرض ديد بودنِ کالا روي ميزان فروش آن تأثيرگذار است. به نظر مي رسد توليدکنندگان بر سر تصاحب قفسه هاي پرفروشتر با يکديگر رقابت دارند چنانکه گويي به سمتي مي رويم که قفسه هاي فروشگاهي را با قيمت هاي مختلف مانند آپارتمان هاي مسکوني اجاره دهيم، مانند اقدامي که برندهاي Lakme و Max Factor انجام دادند.
منبع: مونوشلف 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی