فیلتر روغن و انواع آن

وظيفه ي اصلي فيلتر روغن در مدار روغن کاري، تصفيه روغن قبل از رسيدن به ياتاقان ها و ساير مواضع مصرف روغن مي باشد. اما فيلترها فقط تا مدت معيني مي توانند وظيفه ي خود را به خوبي انجام دهند وقتي عمر مفيد فيلتر تمام شود، بايد آن را تعويض کرد تا خللي در مدار روغن کاري ايجاد نشود.

تعاريف مربوط به فيلتر روغن
ظرفيت فيلتر: مقدار آلاينده‌هايي که يک فيلتر مي‌تواند در خود نگه دارد بدون آنکه آن را مجددا به جريان روغن پس دهد ظرفيت فيلتر روغن گفته شده و معمولا با واحد گرم بيان مي‌گردد.
راندمان فيلتر: به درصدي از آلاينده‌هاي روغن که درون فيلتر به دام مي‌افتند، راندمان فيلتر مي گويند.
راندمان يک راهه: به راندماني از فيلتر که تنها با يک بار عبور روغن آلوده از آن بدست مي‌آيد، راندمان يک راهه مي گويند.
دبي گذري از فيلتر: مقدار روغني که مي‌تواند بدون استفاده از سوپاپ اطمينان فيلتر با گذر از صافي فيلتر، به صورت پالايش شده از فيلتر عبور کند.

انواع مواد به کار رفته در ساخت فيلترها:
اکثر فيلترهاي ارزان قيمت از جنس کاغذ و مقوا ساخته شده‌اند. فيلترهاي کاغذي معمولا قابليت جذب ذراتي به بزرگي ?? ميکرون به بالا را دارند.
فيلترهاي پيشرفته و مرغوب‌تر از ترکيب الياف کاغذ و سلولز و يا الياف کاغذ و سلولز و فايبر گلاس ساخته مي‌شوند. اين فيلتر‌ها قابليت جذب ذراتي به کوچکي ? تا ?? ميکرون رانيز دارند. اين فيلتر معمولا داراي سطح تماس بيشتري هستند که باعث مي‌شود ظرفيت فيلتر بالا برود.
همانطور که پيداست فيلترهاي کاغذي عادي نمي‌توانند جلوي ذرات کوچک‌تر از ?? ميکرون را بگيرند، لذا استفاده از فيلترهاي سينتتيک که از الياف کاغذ و سلولز و فايبرگلاس ساخته شده به کمک موتورهاي احتراق داخلي آمده‌اند.
با اين حال هنوز فيلتري با قابليت جذب %??? آلاينده‌ها ساخته نشده است. چرا که در اين صورت مي‌بايست سوراخ هاي کاملا يک دست و مساوي داشته باشند که در حال حاضر از لحاظ اقتصادي براي توليد انبوه توجيه ندارد، يا اينکه مي‌بايست الياف را فشرده‌تر ساخت که آن هم فشار معکوس زيادي بر سر راه روغن عبوري به وجود خواهد آورد.
در واقع آنچه که ما نياز داريم درصد ذرات مي‌باشد که با عبور يکباره از فيلتر، از جريان جدا مي‌گردد. فيلترهاي بر‌تر با بکارگيري الياف سلولز و فايبرگلاس به نحو چشمگيري سوراخ هاي بين الياف کاغذ را پر مي‌نمايند.
کليه فيلترهاي مرغوب در حال حاضر براي به دام انداختن ذرات ? تا ?? ميکروني در تلاش هستند. به همين دليل است که شما براي يک فيلتر خوب مي‌بايست هزينه‌اي تا ? برابر يک فيلتر کاغذي عادي پرداخت نماييد.
همچنين فيلترهاي جديد بنا به دارا بودن ظرفيت بالا‌تر مناسب براي بکار بردن براي روغن‌هاي سينتتيک مي‌باشند چرا که روغن‌هاي سينتتيک مدت بيشتري (در حدود ????? کيلومتر) درون موتور مي‌توانند روغنکاري نمايند در حاليکه فيلترهاي کاغذي نهايتا تا ???? کيلومتر مي‌توانند قبل از پر شدن کار نمايند. (روغن صنعتي)