مد سریع: آیا جایگزینی وجود دارد؟

صنعت مد، طی دو دهه گذشته، به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است، به خصوص با تثبیت رویکرد مد سریع، که تأکید بر روش کارآفرینی برای کسب سریع و در معرض دید قرار دادن کالاهای مد روز، همگن و مدرن است  با این حال، با تحریک استفاده گسترده از پوشاک قابل تعویض، مد سریع  از لحاظ پایداری محیط زیست و اجتماعی اهمیت رو به کاهشی دارد.
به نظر می رسد که همانگونه که در افزایش علاقه به محصولات سبز نشان داده شده است، مصرف کنندگان از این مسائل آگاهی دارند. به عنوان یک واکنش، خرده فروشان بزرگ مانند اچ اند ام ( H & M) و زارا (Zara) اخیرا روی اقدامات پایدار سرمایه گذاری کرده اند و دلایلی وجود دارد که اثبات می کند این روند رشد خواهد کرد. در عین حال، گرایش های کلیدی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مثل اقتصاد مدور و اقتصاد اشتراکی، پارادایم تولید انبوه سنتی را به چالش می کشد، و نیاز به مدل های تجاری جدید و نوآورانه ای را فراهم می کند که پایداری را نه به عنوان تفکر ثانویه، بلکه به عنوان یک عنصر طراحی مهم مطرح می کند. علاوه بر این، نوآوری های تکنولوژیکی در مواد نساجی و فرایندهای تولید، راه جدیدی برای فکر کردن در مورد مدل های کسب و کار است که فراتر از اقتصاد مقیاس و مزایای دامنه ای است که از طریق مد سریع، ایجاد می شوند. این فرصتی برای کارآفرینان مد است که ایجاد مدل های تجاری نوآورانه بررسی کنند که نه تنها به دنبال ایجاد ارزش اقتصادی است، بلکه ارزش اجتماعی و زیست محیطی را نیز در نظر دارد.
همچنان هنوز عدم اطمینان در مورد چگونگی ساخت مدل های نوآورانه و پایدار مد کسب و کار وجود دارد، زیرا تحقیق در مورد پویایی درونی مدل های موفق هنوز کم است و تا حد زیادی بر روی موارد فردی متمرکز است. هیچ رویکرد سیستماتیک که عوامل موفقیت را در مدل های ابتکاری و پایدار کسب و کار در صنعت مد ترکیب کرده باشد، ارائه نشده است.