معرفی انواع برند ها

افرادی که قصد ثبت شرکت دارند می دانند که برای اختصاصی شرکت شان، نیاز به برند سازی دارند که معرف و مبین آن ها باشد. بدین صورت باید از نظر عملکرد شرکت و ویژگی هایی از این دست، آرمی ارائه داد که در یک نظر بیانگر شرکت باشد. علائم تجاری و دانستنی های آن شامل مواردی است که شما قبل از ثبت برند باید در مورد نام تجاری خود، مد نظر داشته باشید.
برای ثبت برند و تهیه آن باید به اطلاعاتی نظیر انواع برند ها توجه داشت که ما در این مقاله به آن پرداخته ایم:
انواع برند
به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند :
برند انفرادی :
اگر شرکت، دارای محصولات متعددی باشد و برای هر محصول یک برند در نظر بگیرد به آن لحاظ کردن برند انفرادی می گویند.
برند فامیلی :
برند فامیلی در واقع به گروهی از محصولات یک شرکت باز می گردد. به عنوان مثال اگر شرکتی دارای دو دسته محصولات آرایشی و غذایی باشد می تواند یک برند فامیلی برای محصولات آرایشی و یکی هم برای مواد غذایی ارائه کند
برند شرکتی Company Brand :
اگر برای نام گذاری تجاری محصولات از نام شرکت استفاده کنیم، بدین صورت از نام و برند شرکتی استفاده کرده ایم. برای مثالی از این برند می توان به محصولاتی که نام شرکت ها در کنار آن ها دیده می شود اشاره کرد. نساجی مازندران نوعی از این برند هاست. عموما برای ثبت شرکت از این نوع برند اشتفاده می شود.
ترکیبی از همه Combination Divice
در این نمونه از برند محصول با یک ترکیب و مشخصه ارائه می شود اما چون از سوی شرکت های مختلف تولید می شوند، به همراه نام شرکت مورد نظر یا برند در نظر گرفته شده شرکت خاص معرفی و نام گذاری می شوند. 
بنابراین نقل باید قبل از طراحی برند، تمام شرایط را در نظر گرفت و با هم اندیشی و سیاست های کاری شرکا، یک برند خوب را مشخص کرد.