معماری مدرن ویلا با حیاط سرسبز و بزرگ

معماري مدرن ويلا و ساختمان هاي امروزي بيشتر از همه چيز بروي تعامل و آزادي بيشتر اعضاي خانواده و همچنين ارتباط بيشتر آنها با فضاي خارج يا همان حياط احاطه کننده خانه تاکيد دارد. منازل مسکوني امروزي بخصوص آنهايي که از نعمت وجود حياطي بزرگ بهره مند هستند از پلاني باز استفاده مي کنند تا ساکنين خانه بتوانند آزادنه بين محيط هاي داخلي و بيروني خانه، بدون کوچکترين مشکلي رفت و آمد کنند. اين کار باعث مي شود اعضاي خانواده از بهترين خصوصيات هر دو محيط به صورت همزمان لذت ببرند. البته ويلاهايي که در اين پست آورده شده اند علاوه بر اين مورد بر موضوع ديگري نيز تاکيد دارند و آن استفاده از ديوارهاي شيشه اي و بتني در دکوراسيون داخلي است.

ديوارهاي سرتاسر شيشه اي اين اجازه را به افراد داخل خانه مي دهد که دائما ارتباط چشمي خود را با فضاي سبز و تازه بيرون حفظ کنند و بعلاوه نمايي بسيار زيبا در ظاهر سازه ايجاد مي کند که از خصوصيات اصلي معماري داخلي مدرن و مينماليستي شناخته مي شود. شايد ديوارهاي شيشه اي مانع خوبي براي حفظ حريم شخصي نباشد
منبع: اتاق