مـزایـای برگـزاری نمایشگاه ها

هر نمایشگاهی كه برگزار می شود اهداف خاصی را دنبال می كند اما هدف كلی نمایشگاهها معرفی محصولات و ارائه خدمات جدید برای جذب مشتریان، شناخت و اصلاح كانال های توزیع و ارتباط با آن هاست هدف اصلی در هر شركت در هر نمایشگاه داخلی و خارجی،‌در كوتاه مدت و دراز مدت،‌ افزایش فروش تولیدات یا خدمات است و برگزار كنندگان نمایشگاه علاوه بر كسب منافع و رسیدن به اهداف خود می بایست بستر لازم را برای موارد فوق آماده نمایند. اما علاوه بر موارد مذكور، برگزاری یك نمایشگاه موفق و اصولی دارای مزایای زیادی برای گروه های مختلف است كه می توان با اهم آنها به شرح ذیل اشاره نمود. غرفه سازی
1- رونق اقتصادی
2- آشنایی با فناوری های جدید
3- اشتغالزایی موثر
4- جلب سرمایه گذاری
5- گسترش همكاریهای اقتصادی ،‌اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی
6- تبادل اطلاعات ،‌دستاوردها و تحقیقات كاربردی و زمینه های فنی – تولیدی و تجاری.
7- شناخت رقبا و ایجاد رقابت سالم
8- سنجش بازار مصرف كالا و استفاده از فرصت ها برای بهینه سازی.
9- انجام بازارسنجی برای توزیع و فروش كالا در داخل و خارج از طریق نمایندگی های معتبر.