مقررات حفاظتی ساخت و تخریب غرفه، تخلیه آن

1- هنگام نصب ديواره هاي غرفه يا تخليه آن،‌ توسط غرفه سازان بايد كف زمين، زير ديوارها، پوشش مناسب قرار گيردتا به كف سالن آسيبي نرسد.
2- استفاده از ميخ،چسب، پونز يا مواد مشابه يا مته بدون مجوز ممنوع است. هرگونه خسارتي (حتي با داشتن مجوز) به عهده غرفه سازان است.
3- استفاده از مفروش هاي نامرغوب حاوي مواد شيميايي و اسفنج هاي مصنوعي دو رويه و موادي كه پاك كردن شان مشكل است، ممنوع است.
4- تحويل مكان غرفه ساخته شده در وضعيت قبلي به مديريت سالن .ترميم خسارتهاي ناشي از عدم رعايت قوانين به عهده غرفه داران است.
5- استفاده از كف هاي كاذب استاندارد جهت جلوگيري از آسيب به كف سالن در طراحي غرفه پيشنهاد مي گردد.
6- چسباندن عكس برگردان يا اقلام تبليغاتي مشابه،به هر قسمت از ساختمان يا سالن نمايشگاهي، ممنوع است، هزينه كندن و ترميم خسارت هاي ناشي ازآن را بايد غرفه داران بپردازند.
7- براي علامت زدن و تعيين محل غرفه بر روي كف سالن استفاده از گچ هاي پاك شدني ونوارهاي تاييد شده مجاز است غرفه داران اجازه ندارند براي علامت زدن از وسايل ديگري استفاده كنند و در صورت استفاده، هزينه پاك كردن اين علامت ها به عهده غرفه داران است.
8- غرفه سازان داشته باشند كه جهت نصب پايه ها و سازه هاي غرفه خود از سوراخ كردن زمين غرفه و ديوار اطراف آن و همچنين فضاي بازنمايشگاه اجتناب ورزند. ايراد خسارت به زمين و ديوار محوطه نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه خواهدبود.
9- شركت هاي غرفه ساز توجه داشته باشند هرگونه نياز فني در داخل سالن (نظير استفاده از انشعاب برق،دسترسي به تابلوبرق،دسترسي به انشعاب آب و....) را قبل از هرگونه اقدام بدون هماهنگي با مدير سالن خودداري نمايند
10- در صورت عدم اتمام به موقع عمليات غرفه سازي از سوي شركت هايي كه راسا اقدام به ساخت غرفه خود مي نمايند و با توجه به اينكه اين تاخير موجب بروز مشكلات متعدد در امر برپايي نمايشگاه شده و چهره نمايشگاه را مخدوش مي نمايد، برگزار كننده مي توانددر اين خصوص نسبت به عملكرد شركت كننده ادعاي خسارت نمايد. اجاره تجهيزات نمايشگاهي
11- هيچيك از وسايل غرفه سازي و يا مصالح و لوازم اضافي نبايد در پشت غرفه هاي مجاور ديوار قرار گيرد.
12- لازم است آماده سازي غرفه و چيدمان كالاها و تخليه اقلام اضافي غرفه ها حداقل 12ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به پايان برسددر غير اين صورت چنانچه اداره حراست نمايشگاه اقدام به بستن سالن ها نمايد هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزار كننده نبوده و متاخرين ميبايد به محض اعلان مسئولين حراست ، باقيمانده وسايل غرفه سازي خود را از سالن تخليه و سريعا نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمايند.
منبع: اريا اکسپو 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی