مقررات عمومی نمایشگاهها

خلاصه ای از قوانین ساخت و ساز غرفه ها در سایت های نمایشگاهی

1- موارد مورد استفاده برای ساخت و نصب غرفه های نمایشگاهی ویا هر نو سازه مورد استفاده دیگر باید متشكل از مواد غیرقابل اشتغال و یا كمتر قابل اشتغال باشند. اجاره تجهیزات نمایشگاهی
2- انجام هر نوع فعالیتی كه مانع از فعالیت سیستم حفاظت از آتش سوزی و سیستم نظارت مركزی نظیر زنگ خطر وسیستم گریزاز آتش سوزی، شیرهای آتش نشانی و سایر وسایل اطفاء حریق باشند، اكیدا ممنوع می باشد.
3- تدابیر لازم برای حركت آزاددر راهروهای میانی غرفه ها و امكان دستیابی به وسایل اعلام و اطفاء حریق آتش نشانی و راههای فرار از آتش سوزی و خروج اضطراری در جهت حفظ ایمنی محل سالن ها اندیشیده و برنامه ریزی شده باشد.
4- راهرویی حداقل به میزان 120 سانتی متر بین سازه های موقت و محل شیرهای آتش نشانی و درهای ورودی در محل قرار دادن وسایل اضافی و زنگ خطر آتش سوزی باید در نظر گرفته شود.
5- راهروی مخصوص دسترسی تعمیرات و تاسیسات سالنها با پهنایی به میزان یك متر بین سازه های موقت و تجهیزات منصوبه روی دیوارهای سالن پیش بینی شود.
6- هیچ وسیله ای نباید در جلوی تجهیزات كشف و اعلام حریق و اطفاء یا وسایل و یا تجهیزاتی كه به منظور توزیع برق روشنایی در سقف سالن نصب شده اند قرار گیرد.
7- غرفه سازان موظفندكه بر اساس نقشه ای كه در مورد تایید مدیریت قرار گرفته است وظایف خود را انجام دهند و از ایجاد هر نوع تغییر در نقشه ها بدون كسب تاییدیه لازم جلوگیری می شود.
8- مدیریت می تواند هر نوع ساخت و سازی را كه مغایر با دستورات وآیین نامه ها باشد تخریب نماید. غرفه داران نیز موظف هستند مسئولیت پرداخت كلیه هزینه ها و خطرات احتمالی را كه در این زمینه ممكن است بروز نماید،‌ بپذیرند.
9- كلیه كارگرانی كه برای انجام وظایف وارد نمایشگاه می شوند نظیر برق كاران، جوشكاران، رانندگان لیفتراك وسایر كارگران حرفه ای باید دارای گواهینامه كار مخصوص مراكز وزارت كار و یا فنی حرفه ای باشند و رعایت كلیه قوانین مرتبط الزامی است .
10- در هنگام غرفه سازی تمهیدات لازم جهت عدم آسیب به تجهیزات ،‌دستگاهها،‌پانلها،و سایر لوازم منصوبه بر روی دیوارهای سالن بعمل آید.
11- از مهاركردن سازه های موقت غرفه ها به لوله های فولادی برق،اعلام حریق،آب و گاز و سایر منصوبات بر روی دیوار و سقف سالنها جدا"خودداری گردد.
12- از گذاشتن هرگونه شی و لوازم ،خصوصا ظروف و بطریهای حاوی مایعات بر روی مركز كنترل اعلام حریق، تابلوهای برق سالنها جدا"خودداری گردد.
13- از استعمال دخانیات و ایجاد شعله پرهیز گردد.
14- به منظور رعایت مقررات، غرفه داران موظف هستندكه نظارت كامل در امر ساخت و ساز در محل مركز نمایشگاهی را داشته باشند و تلاش نمایند تا كلیه قوانین مربوطه از سوی خودو سایرین رعایت شود.
15- برای سیستم روشنایی از لامپ های كمپكت (كم مصرف) استفاده گردد.
16- وسایل الكتریكی مورد استفاده در فضای باز و بیرون غرفه ها باید ضد رطوبت باشند وتمهیدات لازم حفاظتی در زمینه عایق سازی رطوبتی و عایق مناسب تغییرات جوی در ساخت و نصب آنها رعایت شود.
17- از هرگونه رنگ آمیزی ستون و تابلو برق نصب شده بر روی آن خودداری فرمایید.
18- غرفه دارها اجازه ندارند بخش زیادی از غرفه خود را نقاشی كنند. تنها در حد ترمیم و قبل از برپایی نمایشگاه و دوره آماده سازی غرفه ها اجازه رنگ كردن دارند. برای این كار نیز باید موارد امنیتی زیررا انجام دهند:
الف- نقاشی باید در مكانی صورت گیرد كه در آن هواكش مناسبی نصب شده باشد.
ب- استفاده از رنگ های غیر سمی الزامی می باشد.
ج- كف زمین را باید با كاغذ خشك یا ورقه های پلاستیكی با پوشش مناسب پوشاند.
د- نقاشی در مجاورت دیوارهای سالنهاممنوع است
ه- شستن وسایل نقاشی داخل سالنها ممنوع است.
19- مسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه ها و هزینه بازسازی قسمت های آسیب دیده به عهده غرفه داران است.