مقررات نمایش محصولات در نمایشگاهها

1- كلیه ماشین آلات نمایشی باید مجهز به ابزار بی خطر و علامت های روشن بودن باشند و فقط موقع قطع بودن از برق می توان آن ها را برداشت.
2- ماشین هایی كه در حال كار هستند،باید در مكانی امن ،دور از دسترس بازدیدكنندگان ،قرار داده شوند،به همین منظور استفاده از وسایل ایمنی توصیه می شود.
3- دستگاهها یا ماشین آلات نمایشی می بایست فقط در غرفه ها در معرض نمایش گذارده و توسط افراد كاردان به كار انداخته شوند. كلیه ماشین های موتوری یا برقی باید بر اساس ضوابط ایمنی ضداشتغال و آتش سوزی تعیین شده توسط مجریان و برگزار كنندگان مجهز گردند. اجاره تجهیزات نمایشگاهی

غرفه سازی با سازه های اسپیس فریم و یا سازه های ماکسیما:سازه های اسپیسی با قابلیت اجرای سریع وبا هزینه بسیار کم گزینه بسیار مناسبی جهت غرفه سازی در فضای باز محسوب می گردد.همچنین می توان جهت ایجاد تمایز درشکل ظاهری غرفه با سایر مشارکت کنندگان ،می توان اجزای داخلی غرفه همچون :کف سازی ،میزهای اطلاعات، ویترین نمایش محصولات، ، بدنه ها، اتاق های مذاکره، ، دیوارهای نور و بک لایت، و بسیار موارد دیگر را به صورت خود ساز و پوشش خارجی غرفه را با استفاده از سازه های اسپیس و چادر اجرا نمود.


منبع: اریا اکسپو