مقررات نمایش محصولات در نمایشگاهها

1- كليه ماشين آلات نمايشي بايد مجهز به ابزار بي خطر و علامت هاي روشن بودن باشند و فقط موقع قطع بودن از برق مي توان آن ها را برداشت.
2- ماشين هايي كه در حال كار هستند،بايد در مكاني امن ،دور از دسترس بازديدكنندگان ،قرار داده شوند،به همين منظور استفاده از وسايل ايمني توصيه مي شود.
3- دستگاهها يا ماشين آلات نمايشي مي بايست فقط در غرفه ها در معرض نمايش گذارده و توسط افراد كاردان به كار انداخته شوند. كليه ماشين هاي موتوري يا برقي بايد بر اساس ضوابط ايمني ضداشتغال و آتش سوزي تعيين شده توسط مجريان و برگزار كنندگان مجهز گردند. اجاره تجهيزات نمايشگاهي

غرفه سازي با سازه هاي اسپيس فريم و يا سازه هاي ماکسيما:سازه هاي اسپيسي با قابليت اجراي سريع وبا هزينه بسيار کم گزينه بسيار مناسبي جهت غرفه سازي در فضاي باز محسوب مي گردد.همچنين مي توان جهت ايجاد تمايز درشکل ظاهري غرفه با ساير مشارکت کنندگان ،مي توان اجزاي داخلي غرفه همچون :کف سازي ،ميزهاي اطلاعات، ويترين نمايش محصولات، ، بدنه ها، اتاق هاي مذاکره، ، ديوارهاي نور و بک لايت، و بسيار موارد ديگر را به صورت خود ساز و پوشش خارجي غرفه را با استفاده از سازه هاي اسپيس و چادر اجرا نمود.


منبع: اريا اکسپو