موتور بخار چیست؟

صبح‌ها چند ساعت قبل از باز شدن مغازه بر مي‌خواست و شروع به کار مي‌کرد که موجب شده بود بر سلامتي اش اثر نامطلوب بگذارد. يکي از اساتيد دانشگاه که از مهارت او در امور فني اطلاع پيدا کرده بود اتاقي در دانشگاه به وي داد تا در آنجا بتواند به کارهايش ادامه دهد. او در سال 1764 موتوري را در دانشگاه تعمير کرد، و به طور شبانه ‌روز انواع مختلف نيروهاي بخار را آزمايش کرد. سرانجام اصول موتور بخار به ذهنش راه پيدا کرد.
در اين حين مشکلات زيادي برايش پيش آمد و اتاق خود را در دانشگاه از دست داد، اگر کمک‌هاي همسرش مارگارت ميلو نبود دست از کار مي‌کشيد. مارگارت دختري بود که جيمز پس از گشودن کارگاه خود در دانشگاه با وي ازدواج کرد. دکتر جان روباک (يکي از دوستانش) قبول کرد که شريک جيمز شده و قرض‌هايش را بپردازد و اختراع او را به ثبت برساند. جيمز با شادي رهسپار لندن شد اما مأمورين اداره ثبت اختراعات، کاملاً بي‌تفاوت بودند و اين سبب ناراحتي جيمز شد. از طرفي دکتر روباک مقروض شده بود و نمي‌توانست به جيمز کمک کند (ديگ بخار)

در اين حين کارخانه‌دار ثروتمندي به نام ماتيو بالتن از طريق دکتر روباک از اختراعات جيمز آگاه شد و قبول کرد که با او کار کند و اين نقطه عطفي در زندگي وات بود. بالاخره شهرت وات افزايش يافت و موفقيت بزرگي نصيبش شد و موتور او در کارخانه مورد استفاده قرار گرفت.

انقلاب صنعتي
تغييرات بزرگي که در قرن هجدهم در انگلستان رخ داد به نام انقلاب صنعتي شناخته مي‌شود. اختراعات جديدي مثل ماشين بخار کالاها را سريع‌تر و ارزان‌تر از قبل توليد مي‌کرد. در قرن نوزدهم گسترش صنعت به اروپا و آمريکا رسيد. راه‌آهن سرعت مسافرت را زياد کرد. مردم زيادي در کارخانه‌ها کار و در شهرها زندگي مي‌کردند. انقلاب صنعتي تکنولوژي را به جهتي کاملاً نوين سوق داد.
ماشين‌هاي برقي و مکانيکي عظيم قطعات متحرک پيچ و مهره همه و همه محيط اطراف را به هياهو کشانيد با انتقال توليد اقتصادي از مزرعه به کارخانه افراد خانواده ديگر به صورت يک واحد با يکديگر کار نکردند. اما قبل از پايان قرن 19 تاريخ‌نگاران اقتصادي رفته‌رفته به اصطلاح انقلاب صنعتي خوي مي‌گرفتند و منظورشان به واقع مجموع نوآوري‌هاي فني و اقتصادي بود.
که طي دوره‌ي 1760 تا 1830 در انگلستان پديد آمد. با سازماندهي مرحله‌اي سير رويدادها در اين دوران روشن‌تر شد ؛ در نخستين مرحله که در انگلستان ميانه قرن 18 آغاز شد و اختراع نخستين ماشين بخار نيز احتمالاً مهم‌ترين نوآوري دوران بوده است. دومين مرحله از اواسط قرن 19 آغاز مي‌گردد و در اصل ارتباط يافت و به رشد سريع راه‌آهن توليد فولاد و جانشيني کشتي‌هاي بادباني به وسيله‌ي کشتي‌هاي بخاري.

راه‌آهن
درانگلستان اولين شبکه راه‌آهن به سال 1825 م افتتاح شد، اما اغلب شبکه راه‌آهن در دهه 1840 ساخته شد. لکوموتيو بخار باعث ايجاد تحولي در سفر شد. مثلاً، در سال 1750 چندين روز طول مي‌کشيد تا بتوان از لندن در انگلستان به ادينبورگ در اسکاتلند با سريع‌ترين وسايل زميني سفر کرد. در سال 1855 همان سفر با بخار 14 ساعت طول مي‌کشيد.


اولين ماشين بخار از قرن هجدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. آب توسط زغال‌سنگ گرم مي‌شد تا ماشين بخار حرکت کند. قبل از ماشين بخار، تمام انرژي براي کار از نيروي بازوي انسان و حيوانات و يا از باد و رودخانه‌ها به دست مي‌آمد. گرفتن انرژي نفت قدرت بيشتري به مردم داد و باعث رونق صنعت شد.