نحوه صحیح چیدمان کالاها در فقسه ها

باید بنحوی باشد که قبل از گردش به چپ و راست کالاهای ضلع بعدی مشخص باشند و انگیزه ای برای دیدن کالاها دیگر ایجاد کند. قفسه بندی

ده اصل که باید در سطح فروش و چیدمان رعایت گردند:

سهولت تردد مشتری در فروشگاه
امکان مشاهده نزدیک کالا
امکان لمس برخی کالاها
امکان مقایسه کالاهای مشابه
کالاهای فصلی بر اساس کشش فروش باید در موقعیت مناسب قرار گیرند
راهرو اصلی از درب فروشگاه به تمام نقاط آن امتداد یابد
راهرو اصلی به اندازه کافی وسیع باشد
از راهرو اصلی باید بیشترین بهره را برده و ویترین کالا مشاهده شود
تمام زوایای مشتری با چیدمان کالا تکمیل گردد
کالاهای اصلی و پر فروش در راهروی اصلی چیده شود
رمز موفقیت در عرضه یا نمایش کالا

انتخاب صحیح کالا از دیدگاه نیاز مشتری
نمایش حجم زیادی از یک کالا
نمایش جهات و ابعاد مختلف کالا
انتخاب صحیح محل نمایش
سهولت در مشاهده
سهولت در مقایسه
سهولت در جابجایی
سهولت در انتخاب