نـکته هایی ساده در مورد دکوراسیـون منـزل

ما قسمت اعظم وقت خود را در خانه ميگذرانيم بنابراين راحتي خانه، زيبايي آن و تغييراتي که ميخواهيم در آن ايجاد نماييم از دلمشغولي هاي اصلي خانمهاي خانه است. در اين مقاله بشما 30 نکته ظريف را که ميتواند با کمترين هزينه خانه شما را بدلخواه شما درآورد را با هم مرور مي نماييم.
1. براي مبلمان خانه از رنگهاي نزديک به رنگ ديوار، سقف و کف استفاده نماييد. بدينگونه تمرکز چشمها بجاي اندازه اتاق متوجه مبلمان ميشود.
2. آئينه تمام قد هم تصوير زيبايي ميسازد و هم تصوير بزرگتري از فضاي اتاق را بدست مي دهد.
3. کاغذ ديواري هاي عمودي روي دورترين ديوار از ورودي خانه و ديوار کناريش تصور فضاي بازتر و بزرگتري را بوجود مي آورد چون تمرکز چشمها را خود بخود بسمت بالاي ديوار متمرکز مي نمايد.
4. در اتاق خوابهاي کوچک، تخت را از سمت کناري به يکي از ديوارها نچسبانيد، سعي نماييد تخت را تا جاي ممکن در وسط اتاق قرار داده ولي قسمت سر تخت را به ديوار نزديکتر بچسبانيد.
5. در نشيمنهاي کوچکتر از کاناپه سه نفره استفاده نکنيد. سه نفر بصورت همزمان بندرت روي يک کاناپه کنار هم مي نشينند. سعي کنيد از مبلهاي دو نفره و تک نفره استفاده نماييد.
6. سعي نماييد از ميزهاي شيشه اي بجاي ميزهاي چوبي استفاده نماييد. ميز چوبي باعث بستن فضاي ديد و کوچکتر شده فضا در ديد بيننده ميشود.
7. اگر از پرده يا روميزي نقش دار استفاده مي نماييد بهتر است نقشهاي ريز بافت را انتخاب نماييد. پرده با نقوش درشت مي تواند فضا را در چشم بيننده ببندد.

8. نور رنگهاي سردتر لوستر يا آويز در (آبي يا سبز) ديوارها را بعقب مي راند در جهت عکس، نور رنگهاي گرمتر فضارا نزديکتر و بسته تر نشان مي دهد.
9. ميله پرده اي که از چهارچوب پنجره بيرون ميزند اندازه اتاق را بلندتر و بزرگتر نشان مي دهد.
10. در ميان فضاي پذيرايي و نشيمن را برداريد و بصورت ورودي باز بازسازي نماييد.
11. مبلمان خانه را دور يک نقطه ثقل مرکزي تنظيم نماييد. مانند شومينه و کتابخانه يا پنجره اي رو به باغچه يا تراس کوچک.
12. گوشه خالي فضا را با يک گياه بلند بپوشانيد سعي نماييد گياهان پرکننده فضاهاي خالي خانه شما باشند.
13. گوشه کاناپه يک پتوي کوچک خوشرنگ بيندازيد. سبد کتاب و روزنامه نيز فضاي خانه را گرمتر نشان مي دهد.
14. بالشتهاي کوچک روي مبلمان براي لم دادن و قرار دادن پا روي آن ايده ال است.
15. براي تغيير فضاي خانه به دلخواه خود از چراغهاي دايمر (تغيير اندازه تابش نور لامپ) استفاده نماييد.