نوآوری جدید شرکت NCR

شرکت NCR در آتلانتا ميگويد که سيستمي را به نام «اسکنِر فروشگاهي» Whole Store Scanner ابداع کرده است که به مشتريان اين امکان را ميدهد که بدون نياز به عبور از محل صندوق، کالاهاي خود را خريداري کنند. به عقيده اين شرکت، از اين پس، هم خرده فروشان و هم مشتريان با تحولي در فرآيند پرداخت هزينه هاي خريدشان در فروشگاه ها روبرو خواهند شد. بطور خلاصه ميتوان گفت که اين فرآيند به حدي ساده است که کافيست مشتري کالا را داخل سبد خريد خود قرار دهد، رسيد کاغذي يا الکترونيکي خريد خود را بردارد و از فروشگاه خارج شود!
نيازي نيست که مشتري يا مسئولان فروشگاه خرده فروشي براي اسکن کردنِ کالاها از تلفن همراه خود استفاده کنند. نيازي به کارت هوشمند هم نيست که مشکلات خاص خود را به بار بياورد. هرچند اين فناوري ميتواند با برنامه هاي محاسبه هزينه کالاهاي خريداري شده که در تلفن همراه نصب مي شود جفت و جور شود. بعلاوه، اين برنامه با سيستم هاي فعليِ صندوق فروشگاهي SSCO نيز ميتواند هماهنگ شود.
اين فناوري از سيستمي استفاده ميکند که براي شناسايي چهره ي افراد و کنترل حرکت افراد در محيط هاي عمومي بکار ميرود. نحوه عملکرد اين سيستم به اين صورت است که در آن، از چندين دوربين کم هزينه براي رصد مشتريان، سبد يا چرخ خريد آنها، و حرکت هر شيء يا کالاهايي از بدو ورود تک تک مشتريان به فروشگاه استفاده مي شود.
با ورود يک مشتري به داخل فروشگاه، تصوير چهره ي او توسط اولين دوربين برداشته و ضبط ميشود و سپس اين تصوير از طريق سيستم مرکزي، به تصوير سبد يا چرخ خريد خالي اي که اين مشتري انتخاب ميکند ارتباط داده مي شود. سپس مشتري بين تلفن همراه يا ساير ابزارهاي پرداخت موجود را با اين تصوير مرتبط Link ميکند. مشتري ميتواند کارت اعتباري (نقدي) خود را داخل کارت خوان قرار دهد و از طريق وارد کردن رمز آن، جابجايي هزينه ي کالاي خريداري شده را تأييد کند. اين تراکنش هزينه ها ميتواند از همان لحظه اي که مشتري اولين کالا را داخل سبد خود قرار ميدهد آغاز شود يا، آنچنان که تاکنون رواج داشته است، پس از پايان خريدهايش کل تراکنش را انجام دهد.
از همان ابتداي ورود مشتري به فروشگاه، و با اولين خريدي که انجام ميدهد، از ابعاد مختلف از او و کالايي که برميدارد عکس برداري مي شود و با ادامه ي حرکت مشتري در فروشگاه، اين تصويربرداري ادامه مي يابد.
مقايسه اينکه چه چيزي تغيير کرده و چه چيزي بدون تغيير باقي مانده است در اين سيستم به شکل مؤثري بکارگرفته مي شود. به اين شکل که تا زماني که مشتري کالايي را به سبد اضافه نکرده يا از آن برنداشته باشد يا ترتيب و محل قرارگيري کالاها را تغيير نداده باشد، هيچ تغييري در تصوير استاتيکي که از مشتري و سبد يا چرخ خريدش ضبط ميشود ايجاد نمي شود. بنابراين تا زماني که تصوير ضبط شده از سبد مشتري بدون تغيير باقي مانده باشد، سيستم تشخيص ميدهد که چيزي از کالاهاي داخل سبد يا چرخ خريد کم يا زياد نشده است. در غير اين صورت، در حالتي که تغيير محسوسي در سبد و محتويات آن اتفاق افتاده باشد، سيستم براي ارزيابي تغيير ايجاد شده به کار مي افتد.
اين سيستم ميتواند هر لحظه محتويات هر سبد يا چرخ خريد را گزارش دهد. همچنين ميتواند محتويات قفسه ها را نيز رصد کند. دوربين هاي کنترل قفسه ها، تغييراتي را که در قفسه ها رخ ميدهند زير نظر دارند، اعم از اينکه کالايي برداشته يا اضافه شود يا چينش آنها تغيير کند. بطور مثال:
1.مشتري کالاهايي را از قفسه ي خاصي برميدارد و در طول مسير حرکت خود در فضاي فروشگاه، در نقطه اي نظرش در مورد خريدنِ آن کالا تغيير ميکند و به جاي بازگرداندنِ آن به همان قفسه اي که در ابتدا آن را برداشته بود، کالا را در همان نقطه اي که تغيير عقيده داده است در گوشه يا قفسه اي قرار ميدهد و ميرود.
2.وقتي مشتري کالايي را از قفسه بندي برميدارد و بعد از نگاه کردن به برچسب روي کالا، آن را به قفسه بازميگردارند.
3.وقتي موجودي قفسه ها توسط پرسنل فروشگاه افزايش مي يابد.
4.وقتي فروشنده اي که مسئول خالي نگه داشتنِ قفسه يا طبقه ي خاصي براي جا گرفتنِ کالايي خاص است، در اين فضا تصرفي انجام ميدهد يا کالاي مورد نظر را جابجا ميکند.
دوربين هايي بالاي مسير چرخ هاي خريد فروشگاه يا سبدها قرار دارند ميتوانند هرگونه تغيير در محتويات هر چرخ هاي خريد را شناسايي کنند. شرکت ابداع کننده ي اين فناوري معتقد است که در سايه ي اين سيستم ميتوان موانع را از سرِ راهِ ابزارها و سيستم هايي مانند «چرخ خريد هوشمند» و «قفسه هاي هوشمند» برداشت. با استفاده از اين سيستم، دستگاه هاي POS در صندوق هاي فروشگاه ها که بر پايه ي اسکن مشتريان و کالاهاي جابجا شده کار ميکنند جايگزين سيستم هاي قديمي خواهند شد. اين سيستم بطور مستقل کار ميکند و در کنار آن، نيازي به اسکن کالاها با تلفن همراه يا ساير ابزارهاي اسکن وجود ندارد.
از طريق اين سيستم ميتوان اطلاعات و جزئيات خريد مشتريان را جمع آوري و مطالعه نمود، از جمله اينکه هر مشتري کدام محصول را و به چه مدت برداشت و نگاه کرد و خريد يا آن را سر جايش گذاشت، و اينکه عادات خريد مشتريان به چه صورت است و….

منبع: مونوشلف


 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی