نوع ساختمان دیگ ها

ديگ چدني، واحدهاي گرمايش کم فشاري هستند که قطعات فشاري آن توسط ريختگري از چدن، برنز، يا برنج ساخته مي شوند. اين ديگهاي بخار را بيشتر بر اساس شيوه اي که محفظه هاي ريختگري شده آن برهم سوار مي شود گروه بندي مي کنند. اين محفظه ها توسط پستانک هاي فشاري، سوله هاي خارجي و پستانک پيچي به همديگر محکم مي شوند. سه نمونه از ديگ هاي چدني عبارتند از:

?- ديگ هاي پره اي عمودي که پره ها بطور عمودي بروي يکديگر قرار گرفته و توسط پستانک هاي فشاري يا پيچي به يکديگر متصل مي شوند.
?- ديگ هاي پره اي افقي که پره ها بطور افقي پهلوي هم قرار مي گيرند. در اين وضعيت طرز قرارگرفتن پره ها نسبت به هم مانند پشت سرهم قرار گرفتن برش هايي از يک قالب نان مکعب مستطيلي است.
?- ديگ هاي چدني کوچک که با ريختگري بصورت يکپارچه ساخته مي شوند. اين ديگ ها در گذشته جهت تهيه آب گرم بکار مي رفتند.
ديگ هاي فولادي مي توانند از نوع پرفشار يا کم فشار باشند و امروزه بطور معمول از ساختمان جوشي برخوردار هستند. اين ديگ ها به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

?- ديگ لوله دودي که در آنها محصولات احتراق از داخل لوله ها عبور مي کنند در حاليکه آب پيرامون لوله ها را دربر مي گيرد.
?- ديگ لوله آبي که در آنها آبل از داخل لوله ها و محثولات احتراق از اطراف آنها عبور خواهد کرد.
ديگ هاي لوله دودي بطور معمول تا ظرفيت ?????lb/hr و تا فشار ???psig ساخته مي شوند. در شرايط بالاتر از اين حدود، ديگ هاي لوله آبي مورد استفاده قرار مي گيرند. ديگ هاي لوله دودي به ديگ هاي پوسته اي نيز معروفند. در اينجا، آب و بخار آب درون پوسته محبوس مي باشند.
اين نوع ديگ حجم بخاري را که ديگ مي تواند توليد نمايد محدود مي کند. در رابطه با فشار پوسته هاي بزرگ، ضخامت بسيار زيادي را احتياج خواهد داشت و اين موضوع ساخت آنها را گران مي نمايد.