نکات قابل توجه در اجرای غرفه های ارزی

غرفه ارزی یا بخش ارزی چیست؟
شرکت کنندگان در نمایشگاهها یا تولید کننده هستند یا خدماتی را ارئه می دهند . چنانچه کالا یا خدمات شما منحصرا مربوط به تولیدات داخلی باشد ، غرفه شما ریالی محاسبه می گردد . در غیر این صورت همه یا بخشی از غرفه شما ارزی خواهد شد. غرفه یا متراژ ارزی یعنی متراژ یا غرفه ای که برای آن به جای نرخ متعارف غرفه ، شما رقمی معادل 200 یا 300 یورو پرداخت می نمایید.
حداقل متراژ ارزی معمولا بین 6 تا 12 متر است که باید از برگزارکننده سوال شود. غرفه سازی

چه چیزهایی غرفه ریالی شما را به غرفه ارزی تبدیل می کند ؟
1 - استفاده از نام یک شرکت خارجی در قسمتی از غرفه
2 - داشتن عنوان لیسانس یا نمایندگی از یک شرکت خارجی
3 - عنوان اینکه قسمتی از محصول معرفی شده، در غرفه خارجی است.
4- استفاده از نام یا لوگوی خارجی بر روی پوستر ها یا لایت باکس ها
5 - قرار دادن کاتالوگ محصول خارجی ( فرض کنید که 10 محصول را در غرفه خود معرفی می کنید ، اگر یکی از این محصولات در کاتالوگ نوشته شده باشد که تولید ایران نیست بخشی از غرفه شما ارزی می شود )
6 - هر گونه انتصاب محصولات به خارج
7 - هرگونه صحبت کارشناسان داخل غرفه درباره رابطه محصول شما با یک شرکت خارجی

در غرفه ارزی چه نکاتی برای غرفه ساز مهم است ؟
وقتی برای مشارکت کننده ای غرفه می سازید که قسمتی از غرفه را به صورت ارزی تهیه کرده به نکات زیر باید توجه کرد:

1 - قسمت ارزی کاملا از قسمت ریالی جدا شود - به نحوی که با اولین نگاه قابل تشخیص باشد.
2 - وقتی غرفه ای را می سازید که ارزی/ریالی است فرض کنید که 2 غرفه را می سازید یعنی سعی در جدا نمودن المانهایی مانند فضاهای VIP و استند محصولات نمایید.
تبصره : به یاد داشته باشید که در قسمت ارزی فضای مذاکره و میز و صندلی را فراموش نکنید چون باعث جریمه و اضافه شدن متراژ ارزی غرفه می شود.
3 - کاتالوگ های قسمت ارزی به هیچ عنوان به قسمت ریالی منتقل نشود - کارشناسان ارزی /ریالی نمایشگاه به مجرد مشاهده کاتالوگ های بخش ارزی در بخش ریالی مقدار ارزی غرفه را افزایش خواهند داد.
4 - سعی نمایید کف پوش بخش ارزی با ریالی متفاوت باشد.