هدف از نورپردازی در طراحی فروشگاه خرده فروشی

کيفيت و ميزان تابش نور در فضاي فروشگاه، تصوير و ذهنيتي که اين نور کالاهاي عرضه شده در ذهن مشتري ترسيم مي کند و تأثيري که اين نورپردازي بر ظاهر و نماي فضاي خرده فروشي دارد، فاکتورهايي هستند که در موفقيت و تأثيرگذاري طراحي نورپردازي فضاي فروشگاهي نقش دارند.
طراح نورپردازي فضاي فروشگاه خرده فروشي، بايد عوامل و ويژگي هاي مختلفي را هنگام ترسيم طرح نورپردازي اين فضا مد نظر قرار دهد، از جمله: طول عمر و ماندگاري لامپ هايي که انتخاب ميکند، کارايي سيستم نورپردازي، ميزان و دوام شار نوري، پردازش رنگ سيستم نورپردازي، تنظيم نور فضا در هنگام روز، ميزان و نحوه ي توزيع نور در قسمت هاي مختلف فضاي فروشگاه، تمرکز نور روي نقاط مورد تأکيد (به لحاظ علاقه ي مشتريان به کالاهاي عرضه شده در آن نقطه، هزينه ي سيستم و نورپردازي، مديريت سيستم و ميزان انعطاف و تغييرپذيري آن در شرايط متغير. دکوراسيون فروشگاه
سيستم نورپردازي هر فروشگاه خرده فروشي بايستي شرايط زير را تأمين کند:
- نورپردازي فضاي فروشگاه بايد روشنايي و وضوح کامل را در همه ي نقاط منتشر کند و نوري شبيه به نور طبيعي روز که همه جا بطور يکنواخت تحت پوشش نور قرار ميگيرد براي فضاي فروشگاه تأمين نمايد.
- در عين اينکه نورپردازي فروشگاه بايد همه جا را روشن و قابل رؤيت کند، بايستي شدت نور در نقاطب با اولويت بالاتر که از نظر مديران فروشگاه، «مشتري بايد حتما از آن نقاط فروشگاه ديدن کند» بايستي به لحاظ نورپردازي، کيفيت متفاوتي داشته باشند.
- ظاهر خاصي را براي فضاي فروشگاه ايجاد کند که همه ي مشتريان اين فروشگاه را با اين ويژگي خاص آن بشناسند.
- حرارت ناشي از لامپ ها و سيستم روشنايي باعث ايجاد گرما، به ويژه در نقاطي که کالاهاي فاسدشدني قرار دارند، نشود.
- هزينه ي تعمير و نگهداري و هزينه ي مصرف انرژي در آن پايين باشد.
رعايت همه ي اين عوامل تا حد امکان ميتواند علاوه بر جلوگيري از احساس ناراحتي مشتريان در فضاي کم نور فروشگاه يا نورپردازي نامناسب و ابهام آميز فروشگاهي، باعث ايجاد شفافيت در تمام نقاط و اشراف کامل مشتريان به کالاهاي عرضه شده شود. به علاوه اينکه، همانطور که اشاره شد، با تنظيم نورپردازي داخل فروشگاه ميتوان مشتري ها را در جهتي که مد نظر مديران و صاحبان فروشگاه است هدايت نمود. در مجموع اينکه ميتوان نورپردازي فروشگاه را به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار و تعيين کننده در ميزان فروش و موفقيت آن به شمار آورد.
منبع : ريتيل ايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی