هدف از نورپردازی در طراحی فروشگاه خرده فروشی

کیفیت و میزان تابش نور در فضای فروشگاه، تصویر و ذهنیتی که این نور کالاهای عرضه شده در ذهن مشتری ترسیم می کند و تأثیری که این نورپردازی بر ظاهر و نمای فضای خرده فروشی دارد، فاکتورهایی هستند که در موفقیت و تأثیرگذاری طراحی نورپردازی فضای فروشگاهی نقش دارند.
طراح نورپردازی فضای فروشگاه خرده فروشی، باید عوامل و ویژگی های مختلفی را هنگام ترسیم طرح نورپردازی این فضا مد نظر قرار دهد، از جمله: طول عمر و ماندگاری لامپ هایی که انتخاب میکند، کارایی سیستم نورپردازی، میزان و دوام شار نوری، پردازش رنگ سیستم نورپردازی، تنظیم نور فضا در هنگام روز، میزان و نحوه ی توزیع نور در قسمت های مختلف فضای فروشگاه، تمرکز نور روی نقاط مورد تأکید (به لحاظ علاقه ی مشتریان به کالاهای عرضه شده در آن نقطه، هزینه ی سیستم و نورپردازی، مدیریت سیستم و میزان انعطاف و تغییرپذیری آن در شرایط متغیر. دکوراسیون فروشگاه
سیستم نورپردازی هر فروشگاه خرده فروشی بایستی شرایط زیر را تأمین کند:
- نورپردازی فضای فروشگاه باید روشنایی و وضوح کامل را در همه ی نقاط منتشر کند و نوری شبیه به نور طبیعی روز که همه جا بطور یکنواخت تحت پوشش نور قرار میگیرد برای فضای فروشگاه تأمین نماید.
- در عین اینکه نورپردازی فروشگاه باید همه جا را روشن و قابل رؤیت کند، بایستی شدت نور در نقاطب با اولویت بالاتر که از نظر مدیران فروشگاه، «مشتری باید حتما از آن نقاط فروشگاه دیدن کند» بایستی به لحاظ نورپردازی، کیفیت متفاوتی داشته باشند.
- ظاهر خاصی را برای فضای فروشگاه ایجاد کند که همه ی مشتریان این فروشگاه را با این ویژگی خاص آن بشناسند.
- حرارت ناشی از لامپ ها و سیستم روشنایی باعث ایجاد گرما، به ویژه در نقاطی که کالاهای فاسدشدنی قرار دارند، نشود.
- هزینه ی تعمیر و نگهداری و هزینه ی مصرف انرژی در آن پایین باشد.
رعایت همه ی این عوامل تا حد امکان میتواند علاوه بر جلوگیری از احساس ناراحتی مشتریان در فضای کم نور فروشگاه یا نورپردازی نامناسب و ابهام آمیز فروشگاهی، باعث ایجاد شفافیت در تمام نقاط و اشراف کامل مشتریان به کالاهای عرضه شده شود. به علاوه اینکه، همانطور که اشاره شد، با تنظیم نورپردازی داخل فروشگاه میتوان مشتری ها را در جهتی که مد نظر مدیران و صاحبان فروشگاه است هدایت نمود. در مجموع اینکه میتوان نورپردازی فروشگاه را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در میزان فروش و موفقیت آن به شمار آورد.
منبع : ریتیل ایران